Kurz prezentačních dovedností v cizím jazyce

angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština

Obsah

Kurz se zaměřuje na posílení prezentačních dovedností v cizím jazyce spolu s rozvojem jazykové kompetence tak, aby účastníci po jeho skončení byli schopni vyjádřit své názory a myšlenky srozumitelně a s žádoucím dopadem na cizojazyčné publikum. Během kurzu si účastníci prostřednictvím cílených aktivit osvojí širokou škálu jazykových prostředků vhodných pro prezentování v cílovém jazyce spolu s technikami jak prezentaci efektivně přednést a strukturovat. Účastníci kurzu se dále obeznámí s interkulturními aspekty prezentování, naučí se pracovat se svým hlasem a prostředky neverbální komunikace. Součástí kurzu bude i cílená zpětná vazba lektora a poskytnutí videozáznamu cvičné prezentace pro možnost sebehodnocení.

Provedení

Počet účastníků: 6–12

Photo from Pexels

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: