Data mining v R: pátrání
po skupinách podobných prvků v datech

Pro koho

Pro ty, kteří mají přístup k datům a chtějí z nich vytěžit užitečné informace.

Cíl

Tvorba grafů v R a jejich následné využití při analýze hlavních komponent, či regresi. Výstupem kurzu je schopnost samostatně vizualizovat i mnohorozměrná data, najít v nich zajímavé skupiny a klasifikovat je.

Photo from Pexels

Obsah

  • Co umí data mining, základní úkoly
  • Analýza hlavních komponent
  • Vizualizace mnohorozměrných dat (redukce dimenze)
  • Klasifikace dat (regrese, shlukovací analýza)

Data, s kterými se bude pracovat, jsou ukázkami vyřešených problémů z praxe, jako klasifikace zákazníků, rozpoznání ručně psaných čísel či pohlaví člověka z fotografie.

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: