Česko-německé interkulturní rozdíly v ČJ a NJ

Obsah

Úvod do problematiky interkulturních rozdílů včetně témat jako percepce, komunikace, podmíněnost kultury, stereotypy, chyby v posuzování interkulturní kompetence se zřetelem na česko-německou komunikaci, definice kulturního šoku a další. Kurz se taktéž zabývá česko-německými kulturními standardy a prezentuje témata jako pracovní rytmus, rozložení pracovního času, procesy rozhodování, způsoby vedení, motivace, delegování úkolů, kontrola ap. Součástí je taktéž řešení praktických situací, situační hra a diskuze o daných tématech během celého kurzu.

Provedení

Počet účastníků: 6–12

 Photo by Ingo Joseph from Pexels

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: