Management veřejných služeb

Bakalářské studium v  kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Náš program je určen zejména pro profesionály v oblasti služeb, sportovních a volnočasových aktivit, kteří vidí svou profesní budoucnost v přechodu na manažerské pozice, případně z jakýchkoliv důvodů cítí potřebu posílit své ekonomické a manažerské kompetence.

Společně s kolegy z Fakulty sportovních studií vám pomůžeme najít nové inspirace, osvojit si potřebné praktické dovednosti a všestranně se připravit na „přestup“ do další fáze vaší kariéry.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete se profesně posunout?
  • Chcete přijmout větší zodpovědnost za svou organizaci, oddíl či klub?
  • Chcete se osamostatnit a zkusit něco svého?

Souhlasně přikyvujete? Pak je studium programu Management veřejných služeb pro vás!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Jste profesionál v oblasti sportu, volnočasových aktivit, zdravého stylu života? Chcete svou kariéru obohatit o další rozměr?“

Praxe

Studijní plán navrženého programu odpovídá požadavkům definovaným v Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Studenti programu tak budou mít povinnost absolvovat během studia celkově 12 týdnů odborné praxe. Načasování, obsah a místo praxe navrhuje student a schvaluje garant tak, aby korespondovaly s obsahovou náplní studia.

Pracujete ve studovaném oboru? Praxe pak může proběhnout i u současného zaměstnavatele. Ostatním budou nabídnuty pozice u vybraných partnerů našeho programu. Jedním z účelů praxe je napomoci volbě a úspěšnému zpracování závěrečné práce.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připravováni primárně na výkon manažerských a administrativně obchodních pozic ve specifických podmínkách veřejných služeb a neziskových organizací. Získané vzdělání jim rovněž umožňuje uplatnění jako OSVČ. Mohou být zaměstnáni např. jako ředitelé příspěvkových organizací, projektoví manažeři, ředitelé neziskových organizací, obchodní či marketingoví pracovníci, funkcionáři sportovních klubů či samostatní konzultanti, poradci a podobně.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 24 měsíců a motivační dopis. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Management veřejných služeb? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.