Vietnamistika

"Tradice a budoucnost"

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete se věnovat vietnamštině, Vietnamu, ale i dalším zemím jihovýchodní a východní Asie? Máte zájem o mezinárodní a mezioborové souvislosti? Zajímají vás jazyky, ekonomika, kulturní tradice a jejich všestranné, ale i praktické poznání?

Pak pojďte studovat vietnamistiku. Program vám umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a západních zemích a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích. Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku pak využijete jako osobní kapitál v mnoha zaměstnáních.

Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia návštěvy nejen vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů.

Vietnamci uspěli v českém prostředí díky zaměření na osobní styky, své vytrvalosti a obchodní zdatnosti, ale i na základě složitých mezinárodních vztahů.

Se širokým spektrem asijských témat se seznámíte na přednáškách zvaných hostů, exkurzích i při skupinových analýzách.

Svůj zájem můžete dále efektivně rozvíjet v jednoletém magisterském studiu i ve vlastních textech a publikacích. Každý rok bude pořádána mezinárodní konference, která bude otevřená i výstupům studentů. Pozdější doktorské studium podpoří vážné zájemce v další přípravě na atraktivní pozice, například ve vědě a diplomacii.

Podmínkou je zájem o studium jazyků a chuť seznámit se s několika dalšími vědními obory. Odměnou vám bude mnohostranné uplatnění, ale i nové záliby a koníčky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste připraveni učit se nové jazyky?
  • Chcete být zdatní v mezinárodních vztazích ve spojení s Asií?
  • Jste ochotni poznávat nové země a kultury takové, jaké skutečně jsou, a nahlédnout pod závoj exotiky?

Praxe

Poznatky si ověříte a prohloubíte na vlastní semestrální stáži v zahraničí a v pracovní praxi s rozsahem 250 hodin. Stáž a praxe jsou povinné v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Zahraniční pobyt vám pomůže i s novými kontakty a vstupem do pracovního života.

Praxi si můžete hledat buď zcela sami, na základě vlastních kontaktů a vzhledem k všestrannému zaměření programu i v různých oborech. Druhou možností je využít katederní nabídku praxí ve státních úřadechneziskových organizacích a v Akademii věd.

Chcete vědět víc?

web fakulty: http://www.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete disponovat nejen specializací na Vietnam, vietnamštinu a další geograficky blízké jazyky. Budete mít znalost zemí východní a jihovýchodní Asie, širší rozhled o asijské ekonomice, kultuře a jejích tradicích.

Váš potenciál bude úměrný globálnímu úspěchu asijského regionu, který se hospodářským významem v tomto století dostal do bezkonkurenční vedoucí pozice.

Získané znalosti, osobní vazby a zkušenosti podpořené vlastními cestami a pobytem v jiném prostředí, vám umožní nahlížet na věci z mnoha hledisek, a budete moci efektivněji řešit problémy.

Mnoho z vás zamíří do analytických pozic, do korporátní sféry, publicistiky a cestovního ruchu. Jiní budou vedeni k vědecké práci a uplatnění v akademické činnosti a v grantovém výzkumu v mezinárodním prostředí i na zahraničních univerzitách.

Díky rozhledu v mezinárodních vztazích budete moci později působit i v diplomacii jako zástupci českých úřadů a firem v asijských zemích nebo asijských firem v Evropě. V neposlední řadě najdete zajímavou náplň práce v kulturním sektoru nebo vás bude naplňovat kontakt s lidmi v neziskových organizacích.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne

Oborová zkouška: ano, ústní pohovor.

Prominutí přijímací zkoušky: ano.

Přijímací zkoušku lze prominout na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů dle vlastního výběru uchazeče z předmětů určených fakultou.

Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace (více zde)

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

V součtu lze dosáhnout 100 bodů, hranice úspěšnosti je 50 %.

Doporučená literatura

Ústní pohovor je zaměřen na motivaci uchazeče. Uchazeči komentují své vzdělání, očekávání od univerzitního studia a zájem o asijské státy, vlastní četbu literatury, znalost jazyků a případné cesty do zahraničí.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.