Naši experti pro oblast „Ekonomie práce“

Daniel Němec působí jako odborný asistent na katedře ekonomie. Zabývá se tématy z oblasti ekonomie práce, monetární ekonomie, makroekonomického modelování, ekonometrie a aplikované statistiky. V rámci mezinárodní spolupráce řeší rovněž problematiku migrace a klimatických změn ve vzájemných souvislostech. Své zkušenosti z oblasti aplikace matematicko-statistických metod kvantitativních metod využívá při tvorbě odborných expertíz pro subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.


Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Oddělení vnějších vztahů a marketingu ESF MU. E-mail marie.krulova@econ.muni.cz, tel. 549 494 772.