Žádosti a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

 • Žádost o změnu formy studia – Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Změna formy studia“
 • Žádost o přerušení studia Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Přerušení studia“
 • Žádost o výjimku Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Žádost o výjimku“
 • Oznámení o zanechání studia Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Oznámení o zanechání studia“
 • Žádost o změnu názvu disertační práce Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Žádost o změnu názvu disertační práce“
 • Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Žádost o změnu výzkumného zaměření DP“
 • Žádost o změnu školitele Agenda „ESF OVP: Doktorské studium: Žádost o změnu školitele"

Formuláře žádostí

 

Ke stipendiím

Následující žádosti včetně všech povinných příloh se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

 • Mimořádné motivační stipendium Agenda „ESF OVP: Žádost o přiz. stip. – motivace studentů v prez studiu“
 • Stipendijní program pro oceňování publikačních výsledků – Agenda „ESF OVP: Žádost o přiznání stip. – oceňování publ. výsledků“
 • Stipendijní program na podpora mezinárodní mobility studentů DSP – Agenda „ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – mezinárodní mobilita“
 • Stipendijní program na podporu účasti studentů DSP na tuzemských konferencích a letních školách – Agenda „ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – tuzemská mobilita"
 • Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů – Agenda „ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – zahraniční odborné stáže"

Závěrečné zprávy u mobilitních stipendijních programů se odevzdávají také prostřednictvím Úřadovny, vždy do původního spisu k žádosti o stipendium.

K povinné zahraniční stáži

Všechny dokumenty k povinné zahraniční stáži naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.