Žádosti a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

  • Žádost o změnu formy studia –  Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Změna formy studia“
  • Žádost o přerušení studia - Agenda „ESF OVVDS: Doktorské studium: Přerušení studia“
  • Žádost o výjimku - Agenda „ESF OVVDS: Doktorské studium: Žádost o výjimku“
  • Oznámení o zanechání studia - Agenda „ESF OVVDS: Doktorské studium: Oznámení o zanechání studia“
  • Žádost o změnu názvu disertační práce - Agenda „ESF OVVDS: Doktorské studium: Žádost o změnu názvu disertační práce“
  • Žádost o změnu tématu disertační práce - Agenda „ESF OVVDS: Doktorské studium: Žádost o změnu tématu DP“

Formuláře žádostí

Univerzální žádost 
Žádost o změnu školitele
Žádost o uznání předmětu - Slouží pro podávání žádostí o uznání na základě absolvování předmětů (kurzů etc.) mimo Masarykovu univerzitu

Ke stipendiím

Všechny typy žádostí, oznámení i závěrečných zpráv je třeba doručit na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium (informaci o úředních hodinách naleznete zde).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.