Žádosti a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

  • Žádost o změnu formy studia –  Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Změna formy studia“
  • Žádost o přerušení studia - Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Přerušení studia“
  • Žádost o výjimku - Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Žádost o výjimku“
  • Oznámení o zanechání studia - Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Oznámení o zanechání studia“

Formuláře žádostí

Univerzální formulář žádosti
Upozornění: Přijímány jsou pouze žádosti, které obsahují jasnou formulaci toho, o co student žádá, a řádné odůvodnění žádosti.
Žádost o změnu názvu disertační práce
Formulář se užívá v případě, že nejde o změnu zaměření disertační práce, upřesňuje se pouze název DP. V případě nejasnosti se doporučuje předem konzultovat se školitelem.
Žádost o změnu tématu disertační práce
Formulář se užívá v případě, že nejde o pouhé upřesnění názvu DP, ale mění se zaměření disertační práce. V případě nejasnosti se doporučuje předem konzultovat se školitelem.
Žádost o změnu školitele
Žádost o uznání předmětu

Ke stipendiím

Všechny typy žádostí, oznámení i závěrečných zpráv je třeba doručit na Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace (informaci o úředních hodinách naleznete zde).

Všechny formuláře jsou přijímány pouze kompletně vyplněné a opatřené příslušnými podpisy.