Studentský grantový systém

Obecné informace ke grantovému systému

Studentský grantový systém na ESF MU je určen pro studenty doktorských a magisterských studijních programů akreditovaných na ESF MU. Má za cíl podpořit samostatnou tvůrčí činnost studentů a rozvinout jejich praktické dovednosti v projektovém řízení.

Studentský grantový systém získává prostředky z účelové podpory MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum prostřednictvím Grantové agentury MU. Řídí se tudíž Směrnicí č. 8/2017 Grantová agentura Masarykovy univerzity a její Přílohou č. 1 Pravidla specifického vysokoškolského výzkumu pro daný rok.

Vlastní specifika grantového systému definuje Směrnice ESF MU č. 5/2018 Pravidla Studentského grantového systému na Ekonomicko-správní fakultě MU a metodické listy vydávané pro konkrétní fáze systému.

Soutěž o získání projektu v rámci SGS je vyhlašována každoročně v průběhu září.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.