Stipendijní program na podporu účasti studentů DSP na tuzemských konferencích a letních školách

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora aktivní účasti studentů DSP na tuzemských
vědeckých konferencích a letních školách, a to zejména na:

 • tuzemských konferencích mezinárodního charakteru a významu,
 • tuzemských konferencích s tradicí a významem v daném oboru,
 • letních školách relevantního odborného zaměření, pořádaných renomovanými pracovišti či asociacemi.

Stipendijní program se nevztahuje na konference pořádané školicím pracovištěm (katedrou) daného studenta či ESF MU.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlašován na dobu od nabytí platnosti do odvolání.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.

Podmínky pro přiznání stipendia:

Stipendium se přiznává studentům v 1. až 3. semestru studia studovaného DSP na ESF MU, v prezenční i kombinované formě studia, v českém programu i v programu uskutečňovaném v cizím jazyce.

Žádost o přiznání stipendia podává student v Úřadovně IS MU (Agenda „ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – tuzemská mobilita“).

K žádosti je třeba přiložit:

 • kalkulaci nákladů na akci,
 • vyjádření školitele; v případě žádosti o podporu účasti na letní škole je nutné, aby školitel ve
  svém vyjádření specifikoval přínos a význam letní školy pro studium žadatele,
 • zdůvodnění motivace účasti na akci a předpokládané přínosy pro zpracování disertační práce.

Sběr žádostí administruje oddělení výzkum a projektům, sběr probíhá průběžně.

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro výzkum.

Výše stipendia: Stipendium je udělováno jako příspěvek na úhradu účastnického poplatku, cestovních nákladů a nákladů na ubytování. Výše částky se odvíjí od následujících pravidel:

 • příspěvek na úhradu účastnického poplatku se odvíjí od výše poplatku
 • příspěvek na dopravu do místa konání konference a zpět odpovídá ceně jízdenky vlakem II. třídy nebo autobusem (tam a zpět)
 • příspěvek na ubytování odpovídá skutečné ceně ubytování, může však být poskytnut v maximální výši 1200 Kč za noc.

Podmínkou výplaty stipendia je odevzdání zprávy do 10 dnů po ukončení akce do spisu žádosti v Úřadovně (formulář zprávy naleznete zde).

Veškeré náležitosti vyhlášeného programu jsou uvedeny v Opatření ESF MU č. 2/2019

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.