Stipendia

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

Studenti prezenční formy studia ve standardní době pobírají měsíčně stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu. Pravidla pro přidělování stipendií v prezenčním doktorském studiu Ekonomicko-správní fakulty stanovuje Pokyn děkana č. 3/2018 Pravidla pro přidělování stipendií v prezenčním doktorském studiu. Systém přidělování stipendií v prezenčním doktorském studiu ESF zahrnuje:

  • základní měsíční částku stipendia stanovenou pro jednotlivé ročníky prezenčního studia
  • jednorázové částky mimořádného motivačního stipendia vázané na složení státní doktorské zkoušky a absolvování malé a velké obhajoby disertační práce v termínech odpovídajících vzorovému studijnímu plánu
  • možnost navýšení měsíčního stipendia za nadstandardní výsledky a přístup ke studiu (blíže viz Pokyn děkana č. 3/2018)
  • možnost sankčního snížení měsíčního stipendia za neplnění povinností studenta (blíže viz Pokyn děkana č. 3/2018).

Výše stipendia, které mohou prezenční studenti DSP v závislosti na míře a kvalitě plnění svých povinností získat, je v jednotlivých semestrech následující:

  Řádné stipendium Doplatek ESF  
Semestr Měsíční částka Pravidelné měsíční stipendium

Jednorázové stipendium

(mimořádné motivační)

1. 12000 3500  
2. 12000 3500  
3. 12000  3500  
4. 12000  3500 5000 – 20000
5. 12000  5500  
6. 12000  5500  
7. 12000  5500 10000 – 20000
8. 12000  5500 20000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.