Stipendia

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

Studenti prezenční formy studia ve standardní době pobírají měsíčně stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu. Výši tzv. řádného stipendia stanovuje opatření rektora vždy na aktuální kalendářní rok. Ekonomicko-správní fakulta k řádnému stipendiu na podporu studia v doktorském studijním programu přiznává doplatek. Opatření ESF MU č. 1/2020 Stipendijní program pro motivaci studentů v prezenčním doktorském studiu stanovuje podmínky pro jeho přiznání. Systém přidělování stipendií v prezenčním doktorském studiu tedy ESF zahrnuje:

  • základní měsíční částku stipendia
  • měsíční částku doplatku ESF pro jednotlivé ročníky prezenčního studia ve standardní době studia
  • jednorázové částky mimořádného motivačního stipendia vázané na složení státní doktorské zkoušky a absolvování obhajoby disertační práce v termínech odpovídajících vzorovému studijnímu plánu
  • možnost navýšení měsíčního stipendia za nadstandardní výsledky a přístup ke studiu (blíže viz Opatření ESF MU č. 1/2020)
  • možnost sankčního snížení měsíčního stipendia za neplnění povinností studenta (blíže viz Opatření ESF MU č. 1/2020).

Výše stipendia, které mohou prezenční studenti DSP v závislosti na míře a kvalitě plnění svých povinností získat, je v jednotlivých semestrech následující:

  Řádné stipendium Doplatek ESF  
Semestr Měsíční částka Pravidelné měsíční stipendium

Jednorázové stipendium

(mimořádné motivační)

1. 12000 3500  
2. 12000 3500  
3. 12000  3500  
4. 12000  3500 15000/ 25000
5. 12000  5500  
6. 12000  5500  
7. 12000  5500  
8. 12000  5500 20000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.