Interní grantová agentura MU

Obecné informace

Interní grantová agentura MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Žadatelem o grant může být pouze student zapsaný na MU v doktorském studijním programu v prezenční formě a ve standardní době studia. Délka realizace studentského grantu je 12 měsíců.

Jedná se o celouniverzitní soutěž, která se řídí směrnicí MU č. 2/2020 Interní grantová agentura MU. Administrativu soutěže zabezpečuje Odbor výzkumu RMU, hodnocení žádostí je v kompetenci hodnoticího panelu IGA MU.

Vyhlášení soutěže pro rok 2022 naleznete zde.

Směrnice, předpisy

Dokumenty k realizaci grantů v r. 2022
Dokumenty k realizaci grantů v r. 2021
Ing. Bc. Iveta Šmajerová, BA., MBA

projektová manažerka

telefon: 549 49 8340
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.