Žádosti a formuláře

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

  • Žádost o změnu formy studia –  Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Změna formy studia“
  • Žádost o přerušení studia - Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Přerušení studia“
  • Oznámení o zanechání studia - Agenda „ESF OVVKK: Doktorské studium: Oznámení o zanechání studia“

 

Formuláře

Ke stipendiím

Všechny typy žádostí, oznámení i závěrečných zpráv je třeba doručit na Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace (informaci o úředních hodinách naleznete zde).

Všechny formuláře jsou přijímány pouze kompletně vyplněné a opatřené příslušnými podpisy.