CESEENet

Ekonomicko-správní fakulta je součástí sítě CESEENet – Central and South-East European PhD Network sdružující univerzity střední a jihovýchodní Evropy poskytující vzdělání v doktorských studijních programech zaměřených na ekonomiku a management. Účelem sítě je prostřednictvím cílených aktivit podporovat spolupráci členských univerzit vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných PhD programů. Momentálně má CESEENet 20 členů ve 12 různých zemích.

Členství v této síti přináší doktorským studentům možnost:

  • absolvovat vybrané výukové kurzy na partnerských univerzitách v zahraničí a získat za ně kredity
  • účastnit se výzkumných seminářů pořádaných partnerskými univerzitami, prezentovat zde své projekty a získávat zpětnou vazbu od studentů a učitelů
  • účastnit se letních škol a konferencí pořádaných v rámci sítě
  • publikovat v rámci working paper series vydávaných sítí

Seznam aktuálně nabízených kurzů je k dispozici zde. Průběžně lze sledovat také nabídku konferencí a letních škol pořádaných členskými univerzitami zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.