Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

vedoucí institutu – Institut veřejné správy


kancelář: 424
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3682
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Filip Hrůza, 16.3.1984, Brno
Pracoviště
 • 2018-dosud; Katedra veřejné ekonomie ESF MU; odborný asistent
  2016-dosud; Institut veřejné správy ESF MU; ředitel
  2015–2018; Katedra veřejné ekonomie ESF MU; asistent
  2011–2016; Ekonomicko-správní fakulta MU; Koordinátor/projektový manažer
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018; Ekonomicko-správní fakulta, obor Veřejná ekonomika (Ph.D.)
  2009; Ekonomicko-správní fakulta, obor Veřejná ekonomika (Ing.)
Přehled zaměstnání
 • 2009 – 2011 Proveon a.s., pozice Controller (hlavní pracovní poměr)
Pedagogická činnost
 • Veřejná správa 1
  Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021-2023; Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací (MPO ČR, OP PIK; hlavní řešitel)
  2021-2022; Posílení řízení a kontroly veřejných financí (MF ČR, FM EHP/Norska 2014 - 2021; hlavní řešitel za MU)
  2020-2021; Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (MMR ČR; hlavní řešitel)
  2017-2020; Interatkivní mapa neziskového sektoru (MPSV; spoluřešitel)
  2017-2019; Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce (GAČR; spoluřešitel)
  2015-2016; Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji (TAČR; spoluřešitel)
  2015 Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů (OP ČR-SR; hlavní řešitel)
  2014-2016; 25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna (Visegrádský fond - strategický grant; spoluřešitel)
  2014; Rozvoj regionů prostřednictvím inovací (OP ČR-SR; hlavní řešitel)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 7. 3. 2019 – 17. 3. 2019: University of Delaware, Newark, Ostatní, USA
  • GA17-15887S
 • 9. 9. 2018 – 15. 9. 2018: University Of Bologna, Bologna, Ostatní, ITA
  • Prezentace průběžných dílčích výsledků výzkumného projektu Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce na University of Bologna a realizace rozhovorů se zástupci veřejné správy realizujícími meziobecní spolupráci ve vybraném správním centru svazku obcí ve Faenze v Itálii.
  • GA17-15887S
 • 9. 7. 2017 – 16. 7. 2017: University of Salerno, Salerno, Ostatní, ITA
  • Studijně-konzultační pobyt na University of Salerno (Department of Management and Innovation Systems) v rámci spolupráce s ass. prof. Francesca Manes Rossi na preliminárním výzkumu v oblasti analýzy reformy účetních systémů ve veřejném sektoru se zaměřením na municipality na případu ČR a konzultace zkušeností z ostatních zemí.
 • 19. 2. 2015 – 3. 3. 2015: University of Delaware, Newark, Ostatní, USA
  • Odborná stáž v rámci doktorského studijního programu a souvisejícího výzkumu na School of Public Policy and Administration, University of Delaware.
 • 21. 6. 2014 – 8. 7. 2014: University of Delaware, Newark, Ostatní, USA
  • Konzultačně-studijní pobyt na institucích Institute for Public Administration a School of Public Policy and administration na univerzitě v Delaware. Transfer poznatků a zkušeností z výzkumu a aplikace v oblasti veřejné správy.
  • MUNI/FR/0107/2014
Mimouniverzitní aktivity
 • 2022 - dosud; Město Brno; člen Rady pro marketing města Brna
  2022 - dosud; Město Brno; člen redakční rady Metropolitanu
  2021 - dosud; Jihomoravský kraj; člen Komise pro IT a e-government Rady Jihomoravského kraje
  2018 - dosud; MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora; 3. místostarosta (neuvolněný)
  2017 - 2019; Úřad vlády ČR, Odbor koordinace hospodářských politik EU; koordinátor/analytik (DPČ)
  2010 – 2018; MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, člen Finančního výboru
  2010 - 2018; MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, člen Komise sportu
  2005 - 2013 KP Brno Handball 1920, vedoucí marketingu
  07-12/2008; Ministerstvo financí ČR, stáž na odboru 37 - Finanční politika
Vybrané publikace
 • HRŮZA, Filip, Petr VALOUCH, Eduard BAKOŠ, Jana VODÁKOVÁ, Markéta PÁLENÍKOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ a Kateřina ŠŤASTNÁ. Analýza fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 s. Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí info
 • PADOVANI, Emanuele, Filip HRŮZA, Andrea GARLATTI, Léonard GOURBIER, Silvia IACUZZI, Sarah MÜLLER, Iris SALITERER, Kateřina ŠŤASTNÁ a Petr VALOUCH. Comparative Analysis of Germany, France and Italy and recommendations for the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 263 s. Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí info
 • HRŮZOVÁ, Lucia a Filip HRŮZA. Local Government Communication: Reaching out through Facebook. Lex localis - Journal of Local Self-Government. Maribor (Slovenia): Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2021, roč. 19, č. 2, s. 217-243. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/19.2.217-241(2021). URL info
 • HRŮZA, Filip, Vilém PAŘIL, František KALOUDA, Tomáš HRDLIČKA a Lucia HRŮZOVÁ. Analýza projektu plavání v Chotěboři. Brno: Město Chotěboř, 2020. 92 s. URL info
 • BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC, Filip HRŮZA a Troy MIX. Emerging Topics on Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: Policy Networking, Regionalization and Financial Indicators. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 3, s. 579-602. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.579-602(2020). URL info
 • ŽÁČEK, Jan, Filip HRŮZA a Stanislav VOLČÍK. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94. ISSN 0015-1920. URL info
 • HRŮZA, Filip a Lucia MAKÝŠOVÁ. Social media usage in local governments – A case study of the Czech Republic. In 2019 American Society for Public Administration Annual Conference. 2019. URL info
 • HRŮZA, Filip, Stanislav VOLČÍK, Jan BITTNER, Daniel KNÝ a Alice KRUTILOVÁ. Využívání makroevaluací a makroekonomických modelů členskými státy EU. Praha: Úřad vlády ČR, 2019. 17 s. URL info
 • HRŮZA, Filip a Sandra NOVOTNÁ. Municipal bankruptcy in the Czech and Slovak Republic (case study). Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. Česká republika: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 39, s. 63-74. ISSN 1211-555X. URL info
 • MIX, Troy, Eduard BAKOŠ a Filip HRŮZA. Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 45-51. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • HRŮZA, Filip a Francesca MANES ROSSI. Introducing accrual accounting in the Czech Local Governments: challenges and risks. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 131-138. ISBN 978-80-210-8082-9. URL info
 • HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ a Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022. Brno: město Němčice nad Hanou, 2016. 77 s. info
 • ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016. info
 • HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Public Sector Accounting Policy Reform in the Czech Republic: Experience from Local Governments (pilot). European Financial and Accounting Journal. Česká republika: University of Economics, Prague, Publishing house Oeconomica, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 17-38. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.172. URL info
 • HRŮZA, Filip. Modern Public Finance and Public Trust. In PA Times Online. American Society for Public Administration, 2015. URL info
 • HRŮZA, Filip. Public sector organization financial ratios’ recent development as a matter of financial innovation. Investment Management and Financial Innovations. Ukrajina, 2015, roč. 12/2015, č. 2, s. 88-95. ISSN 1810-4967. URL info
 • HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Innovation of Public Financial Management Practice Trough New Accounting and Management Approach. In ZHU Xiaoning and ZHAO Shurong. PROCEEDINGS OF 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION(10th). Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China Press (UESTC Press), 2014. s. 621-628. ISBN 978-7-5647-2652-2. URL info
 • SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Filip HRŮZA. Rebudgeting in Czech towns. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2014, roč. 17, č. 3, s. 101-110. ISSN 1212-3951. info
 • HRŮZA, Filip. Finančně-analytické nástroje a české municipality (teorie a praxe). Scientific papers of the university of Pardubice Series D. 2013, No. 29, 4/2013, s. 47-60. ISSN 1211-555X. URL info

26. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.