doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

docent – Katedra ekonomie


kancelář: 508
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6196
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 5. 2023
Datum ukončení řízení 1. 12. 2023
Habilitační práce (veřejná část) The sustainable transport system and policy design in metropolitan context: environment facing transport or vice versa?
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The appendix contains full published versions of papers. The license agreements with publishers do not allow sharing of published versions of papers with third parties. All papers are available online at journal websites. Links are available in the public part of the habilitation thesis.
Oponenti habilitační práce Prof. Germà M. Bel Queralt, Ph.D. (Faculty of Economics and Business, University of Barcelona)
Prof. Laurent Guihéry, PhD (Labo MATRiS, CY Cergy Paris University)
Assoc. Prof. Ari Krisna Mawira Tarigan, Ph.D. (Faculty of Science and Technology, University of Stavanger)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 9. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové Prof. Christopher Alfred Nash, PhD, dr. h.c. (Institute for Transport Studies, Faculty of Environment, University of Leeds)
Assoc. Prof. Paolo Beria, Ph.D. (Research Centre on Transport Policy, Department of Architecture and Urban Studies, Politecnico Milano)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.