Ing. Michal Jirásek, Ph.D.


kancelář: 548
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6590
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Ing., Podniková ekonomika a management, ESF MU Brno
  2019: Ph.D, Podniková ekonomika a management, ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Řízení lidských zdrojů, inovační management, behaviorální ekonomie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Strategický management a zpětná vazba na výkonnost, inovační management

  GA16-16260S Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování
  MUNI/A/0920/2017 Důsledky zpětné vazby na výkonnost na individuální a podnikové úrovni (hlavní řešitel)
  MUNI/A/0878/2016 Cyklus strategické chování-výkonnost podniku a faktory jej ovlivňující (hlavní řešitel)
  MUNI/FR/1608/2016 Studentské poradenské centrum pro podnikání
  MUNI/B/1004/2016 Mezinárodní vědecká konference podnikové ekonomiky, managementu a marketingu 2017
  MUNI/A/0909/2015 Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací
  MUNI/A/1142/2014 Výzkum organizační epistemologie vysoce spolehlivých organizací (High reliability organizations)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 10. 9. 2018 – 17. 12. 2018: Tilburg University, Tilburg, Ostatní, NLD
 • 7. 9. 2017 – 16. 11. 2017: University of Vienna, Vienna, Ostatní, AUT
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Strategic Management Society - od roku 2016
  Člen People Management Forum (CZ) - od roku 2015
Ocenění vědeckou komunitou
 • ICMLG 2017 Best PhD Paper Award
  Úspěšně odvedeno 5 bakalářských a 1 diplomová práce (vč. 3. místa v ceně děkana Ekonomicko-správní fakulty o nejlepší diplomovou práci)
Vybrané publikace
 • JANOŠOVÁ, Lenka a Michal JIRÁSEK. R&D investment under the influence of board characteristics and performance feedback. In Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 487-494, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2. info
 • JIRÁSEK, Michal. The Influence of national culture on R&D expense change among agrochemical firms. Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd, 2017, roč. 63, č. 11, s. 524-530. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/230/2016-AGRICECON. info
 • JIRÁSEK, Michal. The Relationship Between R&D Spending Instability and a Firm’s Performance. In Zanele Ndaba a Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 495-502, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2. info
 • JIRÁSEK, Michal. R&D investment behavior of US pharmaceutical firms. International Journal of Innovation Science, 2017, roč. 9, č. 2, s. 205-219. ISSN 1757-2223. doi:10.1108/IJIS-08-2016-0030. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Influence of Strategic Analysis on the Accuracy of Corporate Performance Forecasts. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1028-1038, 11 s. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • JIRÁSEK, Michal a Viktor KULHAVÝ. Implementation of the TRIZ innovation methodology: experience from a mechanical engineering company. Trendy v podnikání, Plzeň: ZČU v Plzni, 2015, roč. 5, č. 3, s. 3-8. ISSN 1805-0603. info

23. 1. 2020