Ing. Jan Krajíček, Ph.D.


kancelář: 410
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5363
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Lipová 41a 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 ESF MU, Ph.D. Finance a účetnictví, specializace finance - bankovnictví
 • 1976 VŠE Praha, fakulta národohospodářská, specializace finance a úvěr
 • 1970 VUT Brno, fakulta strojní, specializace ekonomika a řízení výroby
Přehled zaměstnání
 • 2007 - Masarykova univerzita, ESF, katedra financí – výzkumný pracovník a lektor
 • 2000 - 2001 Zástupce ředitele odboru pro firemní klientelu, Interbanka Praha, a.s.
 • 2000 - Firemní finanční poradce – finanční a ekonomické řízení firem
 • 1993 - 1999 Ředitel regionální pobočky Brno, prokurista Raiffeisenbank a.s. Praha
 • 1993 - 1993 vedoucí odboru účelových spoření,COOP BANKA, a.s. Brno
 • 1991 - 1993 Ředitel odboru na Ministerstvu pro hospodářskou soutěž
 • 1991 - 1991 Ekonomicko-obchodní náměstek ředitele, s.p. Chemont Brno
 • 1990 - 1991 Vedoucí finančního referátu okresního úřadu Brno-město
 • 1979 - 1990 Vedoucí úvěrového oddělení pobočky SBČS Brno-město
 • 1970 - 1979 Analytik a metodik pobočky SBČS Brno-město, ekonomické analýzy, aplikace matematických metod a počítačové zpracování dat
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rozvojový projekt MU na rok 2007
 • 7 b) Zapojení předních odborníků z praxe na přednáškové a projektové činnosti na Masarykově univerzitě a vytvoření podmínek akademických pracovníků pro stáže (v rámci tvůrčího volna) u spolupracujících firem.
 • Rozvojový projekt MU na rok 2008
 • Zapojení odborníků z praxe a stáže akademických pracovníků.
 • FRVŠ - Inovace výuky Ekonomika a řízení bank.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 16. 10. 2017 – 20. 10. 2017: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 9. 10. 2017 – 13. 10. 2017: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 12. 10. 2015 – 16. 10. 2015: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 2 hours Principles Corporate Banking. 2 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 13. 10. 2014 – 17. 10. 2014: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 2 hours Principles Corporate Banking. 2 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The lectures were attended by about 40 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 22. 4. 2012 – 27. 4. 2012: University of Economics in Bratislava, Bratislava, Ostatní, SVK
  • Cílem studijního pobytu realizovaného jako součást projektu FRVŠ bylo seznámit se výukou Ekonomiky a řízení bank, včetně navazujících předmětu na EUBA. Katedra bankovnictví a mezinárodních financi (KFaMB) EUBA byla pro pobyt vybrána vzhledem jednak k poměrně širokému rozsahu spolupráce s KF ESF MU.
 • 11. 10. 2010 – 17. 10. 2010: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Presentace fakulty Setkala se u studentů se zájmem, zejména možnost doktorandského studia v angličtině a u oboru Finance s možností studia jak němčiny Přednáška – ze strany HS byla vyžádány přednášky na téma „Firemní bankovnictví a moderní bankovní produkty“ a "Český bankovní systém a banky v České republice", které se setkaly se značným zájmem posluchačů z řad studentů a profesoru HS. Jazykové obohacení – pobyt měl velký význam pro zlepšení vyjadřovacích schopnosti v německém jazyce a částečně i v angličtině. Přínos do výuky – získané poznatky především o situaci v německém bankovnictví budou využity v jarním semestru ve výuce předmětu „Ekonomiky a řízení bank“
 • 30. 11. 2009 – 8. 12. 2009: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Presentace fakulty Setkala se u studentů se zájmem, zejména možnost doktorandského studia v angličtině a u oboru Finance s možností studia jak němčiny Přednáška – ze strany HS byla vyžádána přednáška na téma „Východiska z finanční a hospodářské krize ve střední a východní Evropě“, která se setkala se značným zájmem posluchačů z řad studentů a profesoru HS. Účast na přednáškách – specielní přednášky v rámci „Campus meets Company“ a Gastvorlesungen „Kommunales Finanz- und Zinsmanagement unter Berücksichtigung des einsatzes von derivátem“ a „Elan am Markt für Finanzdienstleistungen“ byly zajímavě svým důrazem na německý styl myšlení. Jazykové obohacení – pobyt měl velký význam pro zlepšení vyjadřovacích schopnosti v německém jazyce a částečně i v angličtině. Pro vlastní doktorandskou práci – je zajímavá návštěva Frankfurtské burzy cenných papírů a dealingu NRW bank v Düsseldorfu – zejména konkrétní diskuse na téma Cash managamentu a problému německého bankovního sektoru. Na jiné téma, které bylo odrazem současné situace v Německu byla návštěva a seznámení s problémy v OPEL Bochum. Přínos do výuky – získané poznatky především o situaci v německém bankovnictví budou využity v jarním semestru ve výuce předmětu „Ekonomiky a řízení bank“ Vlastní vyžádaná přednáška na Hochschule Bochum 3.12.2008 od 12:15 – prezentace ESF a studijních možností na ní Odborná přednáška na téma „Východiska z finanční a hospodářské krize ve střední a východní Evropě“.
 • 30. 11. 2008 – 4. 12. 2008: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Vlastní vyžádané přednášky na Hochschule Bochum 1.12.2008 od 13:45 – prezentace ESF a studijních možností na ní pro posluchače oboru Hospodářství 2.12.2008 od 12:15 – odborná přednáška na téma „Systémy Cash Managamentu“ 3.12.2008 od 10:30 – odborná přednáška na téma „Corporate Banking“
Universitní aktivity
 • Předseda organizačního výboru mezinárodní vědecké konference EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS od roku 2004
Mimouniversitní aktivity
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, specializace bankovnictví.
Vybrané publikace
 • KRAJÍČEK, Jan. New trends in banking sector. In Nešleha Josef, Plíhal Tomáš, Urbanovský Karel. European Financial Systems 2017 Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1 June 26-27, 2017 Brno, Czech. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 402 - 407, 6 s. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Banking sector. In Čulík Miroslav. 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. s. 432-439, 8 s. ISBN 978-80-248-4138-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of the interest rates in the economy the banking and financial system. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2016. s. 380-384, 5 s. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Interest rates and risk in the banking sector. In Miroslav Čulík. 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: TU Ostrava, 2016. s. 447-452, 6 s. ISBN 978-80-248-3994-3. info
 • DOLÁKOVÁ, Bohuslava a Jan KRAJÍČEK. Influences on Consumers Rationality. In Krajíček, Jan. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 119-124, 6 s. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impacts of decline of the interbank interest rates to Management of Banks. In doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.. Sborník z konference. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 597-602, 6 s. ISBN 978-80-248-3865-6. info
 • KRAJÍČEK, Jan. The Impact of Interbank Interest Rates to Banks' Profit. In Krajíček, J., Kajurová, V.. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: MU Brrno, 2015. s. 313-319, 7 s. ISBN 978-80-210-7962-5. Konfereční sborník info
 • KRAJÍČEK, Jan. Modern Products in Corporate Banking. In Oleg Deev Veronika Kajurová Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 337 - 342, 6 s. ISBN 978-80-210-7153-7. sborník z konference/ Conference Proceeding info
 • KRAJÍČEK, Jan. The impact of the expansion of liabilities at risk in the banking sector. In Čulík Miroslav. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 398-403, 6 s. ISBN 978-80-248-3631-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of Liabilities in the Banking Sector to Monetary Aggregates and Interest Rates. In Kotlebová Jana. 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance. 1. vyd. Bratislava: UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA, Faculty of National Economy, Department of Banking and International Finance, 2014. s. 212 - 222, 11 s. ISBN 978-80-225-4034-6. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management in Practice. In Deev O., Kajurová V., Krajíček J.. European Financial Systems 2013 Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 176 - 180, 5 s. ISBN 978-80-210-6294-8. Conference Proceding info
 • KRAJÍČEK, Jan, Martin SVOBODA a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Bank Management and Financial Literacy. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 882 - 890, 8 s. ISBN 978-80-248-3172-5. III. část sborníku z konference info
 • KRAJÍČEK, Jan a Jarmil VLACH. Cash Management and Bank practice. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 391 - 401, 10 s. ISBN 978-80-248-3172-5. Sborník z konference část II info
 • KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011. In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I.. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 22-29, 8 s. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Dalibor PÁNEK. Bankovnictví 1. 1. vyd. Brno: neuveden, 2012. 98 s. Studijní materiály. info
 • KRAJÍČEK, Jan. BANKY A JEJICH ROLE PŘI ROZVOJI VEŘEJNÉ SPRÁVY V REGIONECH. In Hybné sily rozvoje regiónov. 1. vyd. Bratislav: VŠEMVS, 2012. s. 149 - 153, 5 s. ISBN 978-80-89600-00-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. Economics and bank management. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. s. 341 - 345, 5 s. ISBN 978-80-248-2835-0. webová stránka sborníku info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management and Cash Pooling. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. s. 334 - 340, 7 s. ISBN 978-80-248-2835-0. webové stránky sborníku info
 • KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. Výuka „Ekonomika a řízení bank“. In Zuzana Duganová. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1930-1935, 6 s. ISBN 978-80-905243-3-0. Sborník příspěvků z konference info
 • KRAJÍČEK, Jan. Ekonomika a řízení bank. 3. inovované vydání. Brno: ESF MU, 2012. 162 s. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management. In Mgr. Petr Červinek. Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2011. s. 143 - 147, 299 s. ISBN 978-80-210-5509-4. info
 • VALOUCH, Petr a Jan KRAJÍČEK. Evropské finanční systémy 2011. 2011. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Eva HORVÁTOVÁ, Dalibor PÁNEK a Jana HVOZDENSKÁ. Projevy finanční krize v českém bankovním sektoru. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva. Bratislava: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií HF EUBA, 2011. s. 1 - 14, 14 s. ISBN 978-80-970244-6-8. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Marketing a Cash Managament. In Evropské finanční systémy 2010. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 139 - 143, 5 s. ISBN 978-80-210-5182-9. info
 • KRAJÍČEK, Jan. FOR FIN 2010. In FOR FIN 2010. první. Bratislava: Ekonomická zniverzita Bratislava, Národhospodárská fakulta, 2010. s. 1 - 8, 250 s. ISBN 978-80-225-3001-9. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr VALOUCH a Martin SVOBODA. Evropské finanční systémy 2010. 2010. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Firmen Banking und Moderne Bank Produkte. In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010. weobové stránky akce info
 • KRAJÍČEK, Jan. Tschechien bank System und Bank in Tschechien. In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan, Dalibor PÁNEK a Veronika BUČKOVÁ. Studijní materiály Bankovnictví 2. 2010. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Auswirkungen der Finanzkrise und Wirtschaftskrise in Mittel- und Osteuropa. In Internationale Gastvorlesungen im WS 2009 Hochschule Bochum. 2009. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Managament a bankovní krize. In Evropské finanční systémy 2009. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 143 -147, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan. CASH POOLING NÁSTROJ ZVÝŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 331 - 344, 775 s. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Blanka KNOSOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Cash Pooling jeho současné poznání. In Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008. s. 271-276, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management Systems;. In Internationale Gastvorlesungen im WS 2008 Hochschule Bochum. 2008. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Following evolution of banking services. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrov II. Bánská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2007. s. 17-158. ISBN 978-80-8083-203-2. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Význam subjektivních kriterii při hodnocení kreditních rizik. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2004. s. 199-204, 368 s. ISBN 80-248-0618-05. info

17. 5. 2017