doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

docentka – Katedra regionální ekonomie a správy


kancelář: 430
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4987
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 25. 5. 2018
Datum ukončení řízení 20. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Implementace inovační politiky: národní kontext a place-based přístup
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
Členové prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Mgr. Michal Tvrdoň, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra ekonomie a veřejné správy)
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.