Ing. Eva Švandová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 545
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5570
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  narozena 20.11.1979 v Pardubicích
  dvě děti
Pracoviště
 • ESF - Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2014: doktorské studium, ESF MU v Brně, obor Ekonomika a Management, téma Organizace nákupní funkce v divizionálních strukturách
 • 1998 - 2003: inženýrské studium, ESF MU, obor Obchodní podnikání, téma Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry
Přehled zaměstnání
 • 2003 - dodnes: Odborný asistent ESF KPH
 • 2007 - 2009 Externí pedagog, Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
 • 2006: Nakladatelství Didaktis, pozice projektového asistenta
 • 2005: Holland Trade House, S.r.o., pozice projektového asistenta
Pedagogická činnost
 • Lektor
  Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, téma Oživení centra města Brna
 • Přednášky
  Logistika a Supply chain management
  Ekonomicko-organizační poradenství - veškerá výuka
  Ekonomika malých a středních podniků
  Business Management in the Czech Republic
 • Semináře
  Manažerské účetnictví
  Nauka o podniku
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
  zaměřené na problematiku řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, organizace nákupu, znalostní management, inovace apod.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016: Specifický výzkum - Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací 2012-2014: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, projektový manažer, výzkumná činnost
 • 2005 - 2009: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, asistent
 • 2005 - 2007: Identifikace sektorových klastrů v regionu Jižní Moravy, GAČR
Akademické stáže
 • 2005: POLNET, Summerschool at Universität Konstanz
Univerzitní aktivity
 • 2006-2008: Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů, organizační referent, výuka předmětu Ekonomika malých a středních podniků
Vybrané publikace
 • JIRÁSEK, Michal a Eva ŠVANDOVÁ. Experiencing Innovation Led by Students. In Dan Remenyi. 7th Teaching Innovation & Entrepreneurship Excellence Awards 2021. Reading: Academic Conferences International, 2021. s. 95-106. ISBN 978-1-914587-11-5. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. On Measuring Countries’ Innovation Performance: Organisational Level Perspective. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2019, roč. 67, č. 3, s. 871-880. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201906730871. URL info
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Organizing purchasing function with respect to its strategic role in multiunit organization. In Martin Rich. 13th European Conference on Management, Leadership and Governance. 2017. vyd. Reading, UK: ACPI, UK, 2017. s. 480-488. ISBN 978-1-911218-64-7. URL info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Influence of Strategic Analysis on the Accuracy of Corporate Performance Forecasts. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1028-1038. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Analysis of Perceived Environmental Uncertainty as a Dependant Variable. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. Sofia: STEPF92 Technology, 2016. s. 701-708. ISBN 978-619-7105-76-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Pavla ODEHNALOVÁ. The evaluation of strategic activities’ importance in small and medium - sized entreprises. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. Sofia: STEPF92 Technology, 2016. s. 747-754. ISBN 978-619-7105-76-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Testing the Relationship Between Resource Availability and Innovation in the Construction Industry. In Dr. Iiris Aaltion. Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. 1st ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 802-809. ISBN 978-1-911218-08-1. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Velikost podniku a struktura nákupu. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelo zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 60-65. ISBN 9788073920210. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships in Perspective of Value Creation. In Proceedings of the IASK International Conference Global Management 2008. 1. vyd. Porto: International Association for the scientific knowledge, 2008. s. 225-231. ISBN 978-989-95806-1-9. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Vliv dodavatelů na konkurenceschopnost podniku. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 208-224. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Intra-organizational communication and its impact on the company success. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-13. ISBN 80-210-4156-0. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Empirická šetření v oblasti inovací. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 310-321, 11 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8. info

10. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.