Ing. Petr Smutný, Ph.D.

odborný asistent – Katedra podnikového hospodářství


kancelář: 538
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7296
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: inženýr ekonomie (Ing.) - Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 2007: philosophiae doctor (Ph.D.) - Ekonomicko-správní fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2007 - dosud: odborný asistent - Katedra podnikového hospodářství ESF MU
 • 2016 - 2020: proděkan pro zahraniční vztahy ESF MU
 • 2012 - 2016: proděkan pro vnější vztahy ESF MU
 • 2010 - 2012: proděkan pro zahraniční vztahy ESF MU
 • 2008 - 2010: proděkan pro zahraniční vztahy ESF MU
 • 2001 - 2007: asistent - Katedra podnikového hospodářství ESF MU
Pedagogická činnost
 • Business Economics and Management (in English)
 • Management in English
 • Business Projects (PRINCE2)
 • Projektový management
 • Simulační manažerská hra - semináře k předmětu Management
 • Systémy řízení podniku (semináře)
 • vedení bakalářských prací
 • vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 - dosud Fungující a efektivní řízení projektových znalostí - projekt aplikovaného výzkumu TAČR
 • 2012 - 2014 Efektivní vůdcovství - výzkumný projekt GA ČR - spoluřešitel
 • 2007 Inovace předmětu "Systémy řízení podniku" - vedoucí řešitelského kolektivu projektu FRVŠ
 • 2007 Tvorba aplikace pro výuku projektového managementu - vedoucí řešitelského kolektivu rozvojového projektu MU 2007
 • 2005-2007 člen řešitelského kolektivu výzkumného úkolu GA ČR Identifikace sektorových klastrů v regionu jižní Moravy
 • 2003-2004 Rozvoj simulačních manažerských her - vnitrokatedrový výzkumný úkol
 • 2001-2002 člen řešitelského kolektivu výzkumného úkolu GA ČR Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
Universitní aktivity
 • 11/2016 - 11/2020: proděkan pro zahraniční vztahy
  2013 - 2016: člen redakční rady časopisu MUNI.CZ
  2012 - 2016: člen Programové rady U3V
  11/2012 - 2016: proděkan pro vnější vztahy
  1/2008 - 10/2012: proděkan pro zahraniční vztahy
  1/2008 - dosud: člen Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty
Mimouniversitní aktivity
 • 2009 člen Výběrové komise konsorcia univerzit CONNEC
Vybrané publikace
 • ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva, Petr SMUTNÝ a Jan ŽÁK. Wrelay. 2022. URL info
 • ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva, Petr SMUTNÝ a Jakub PROCHÁZKA. Project knowledge sharing mechanisms:an exploratory analysis. International Journal of Project Organisation and Management. Geneva: Inderscience Publishers, 2022. ISSN 1740-2891. doi:10.1504/IJPOM.2023.10045547. info
 • ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva, Petr SMUTNÝ, Jakub PROCHÁZKA a Jan ŽÁK. Kalkulačka nákladů neefektivního řízení projektových znalostí. 2021. URL info
 • ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva a Petr SMUTNÝ. Share your project knowledge efficiently. 2021. Share your project knowledge efficiently info
 • SMUTNÝ, Petr a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Postup pro sdílení projektových znalostí. 2021. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392. ISBN 978-1-911218-27-2. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire : The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 849-855. ISBN 978-80-7435-636-0. sborník online info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar. Columbia, 2016, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385. On-line version of the original article info
 • MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science. 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science. 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469. ISBN 978-80-7435-367-3. Webové stránky konference s elektornickou verzí sborníku info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315. ISBN 978-80-7435-370-3. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344. ISBN 978-1-910309-77-3. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520. ISBN 978-1-909507-63-0. Elektronická verze sborníku info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA, Jan ŽÁK a Mojmír SNOPEK. Manažerské dovednosti a jejich rozvoj v prostředí simulačních manažerských her. In Ekonomika a management organizací - výzkum výuka, praxe. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 450-457, 7 s. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • SMUTNÝ, Petr a Jakub PROCHÁZKA. Efektivnost stylů vedení. In Vývojové tendence podniků V. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 537-548. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1. URL info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Svět environmmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4586-6. info
 • SMUTNÝ, Petr. Simulační hry jako nástroj zvyšování kvality lidského kapitálu podniku. Brno, 2007. 178 s. Disertační práce. ISBN neuvedeno. info
 • SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Základy projektového řízení. 2007. URL info
 • SMUTNÝ, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 291-296. ISBN 80-7041-895-8. info
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 181-188. ISBN 80-210-4089-0. info
 • SMUTNÝ, Petr, Eva KUBÁTOVÁ a Jan ŽÁK. Klastr jako nástroj rozvoje regionů. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 157-167. ISBN 80-210-4095-5. info
 • HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 407-457. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SMUTNÝ, Petr. Managerial competencies in companies in Czech Republic. In X. International Conference of Doctoral Students. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4156-0. info
 • SMUTNÝ, Petr. Simulační manažerské hry jako nástroj rozvoje manažerských kompetencí. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006. s. 1367 - 1372. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384. info
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe. In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 139-150, 11 s. ISBN 80-210-3820-9. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva, Radoslav ŠKAPA a Petr SMUTNÝ. Different approaches to industry clusters identification. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 248-252. ISBN 80-7194-806-3. info
 • HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Teoretické a metodologické základy analýzy potenciálů klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 337-374, 37 s. ISBN 80-210-3847-0. info
 • HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA a Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 375-408, 33 s. ISBN 80-210-3847-0. info
 • HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Liberalisation as Factor of Company Successfulness: Case of Czech Companies. In Society and consumption: Economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. s. 57-57, 16 s. ISBN 9986-19-618-3. info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. s. 53-53. info
 • SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Effects of managerial style change on company successfulness. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2004. s. 1-9. ISBN 80-214-2677-2. info
 • SMUTNÝ, Petr a Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 10-24. ISBN 80-214-2787-6. info
 • POSPÍŠIL, Petr a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. s. 147-150. ISBN 80-7302-047-5. info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 39-49. ISBN 80-210-3100-X. info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační hry jako prostředek rozvoje klíčových manažerských kompetencí. In EDMAN 03 - Education For Management. Brno: EVIDA, 2003. s. 77-84. ISBN 80-86596-25-7. info
 • SMUTNÝ, Petr. Gaming Simulation and Organizational Change. In Economies in Transition and Integration Processes. Neubiberg, Germany: Universität der Bunedswehr München, 2003. s. 23-30. ISBN 3-924069-38-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Petr SMUTNÝ a Jan ŽÁK. Simulační hra STRATIS. Brno: Brno International Business School, 2003. 43 s. info
 • SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. s. 430-436. ISBN 80-210-2831-9. info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL a Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 63-67. ISBN 80-210-2897-1. info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 310-321. ISBN neuvedeno. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno. info
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 64-67. ISSN 1211-3384. info
 • HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra - aplikace jaro 2001. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 54 s. ISBN 80-210-2494-1. info
 • HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 51 s. ISBN 80-210-2239-6. info

23. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.