doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 11. 1999
Datum ukončení řízení 14. 4. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Historie a současnost ekonomické dimenze křesťanství a církve. Její reflexe v ČR.
Oponenti habilitační práce prof.Ing.et Ing. Dušan Halásek,CSc. (Ekonomická fakulta VŠB Ostrava)
doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc. (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 1. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. (Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava)
prof. Ing. Václav Bakule, DrSc. (Hospodářská fakulta TU Liberec)
doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc. (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 1. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.