Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

vedoucí Oddělení právního vzdělávání – Oddělení právního vzdělávání


kancelář: 624
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4075
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  narozena v Kroměříži
Pracoviště
 • Oddělení právního vzdělávání, Katedra veřejné ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí oddělení - Oddělení právního vzdělávání ESF MU
  Odborná asistentka - Katedra veřejné ekonomie ESF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: navazující magisterské studium, veřejná správa, Mgr., PrF MU (téma diplomové práce: Pravidla rozpočtové odpovědnosti)
 • 2009: doktorské studium, veřejná ekonomie, Ph.D., ESF MU (téma disertační práce: Fiskální nerovnováha a management veřejného dluhu (na příkladu České republiky))
 • 2007: bakalářské studium, veřejná správa, Bc., PrF MU (téma bakalářské práce: Daň z nemovitostí jako část daňových příjmů obce)
 • 2003: magisterské studium, veřejná ekonomika, Ing., ESF MU (téma diplomové práce: Analýza deficitu veřejných financí v ČR)
Přehled zaměstnání
 • srpen 2023 - dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, OPV - vedoucí oddělení, KVE - odborná asistentka
 • září 2020 - červenec 2023: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, KPr - vedoucí katedry, KVE - odborná asistentka
 • září 2018 - srpen 2020: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, KVE + KPr, odborná asistentka
 • květen 2009 - srpen 2018: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, KVE, odborná asistentka
 • únor 2007 - duben 2009: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, KVE, asistentka
 • leden 2006 - prosinec 2007: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, CVT, e-technik
 • červenec 2003 - prosinec 2005: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, CDCV, DTP pracovník
Pedagogická činnost
 • Participace na předmětech (OPV): Základy práva, Obchodní právo, Živnostenské právo, Pracovní právo
 • Participace na předmětech (KVE): Veřejné finance 1, Základy veřejných financí a veřejné správy, Reforms in the Public Sector
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021 - 2022: člen řešitelského týmu projektu FM EHP/Norska na téma "Posílení řízení a kontroly veřejných financí"
 • 2008 - 2010: spoluřešitel projektu GA ČR (GA402/08/1158) na téma "Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni v ČR"
 • 2005 - 2006: spoluřešitel projektu MMR ČR (WB-11-05) na téma "Management regionální a místní správy"
Akademické stáže
 • 18. 8. - 12. 9. 2008: stáž na Ministerstvu financí ČR (Odbor 20)
 • 21. - 28. 6. 2008: I.S.E.O. summerschool (Itálie)
Universitní aktivity
 • 2023 - dosud: člen Akademického senátu ESF MU
 • 2020 - dosud: vedoucí Oddělení právního vzdělávání ESF MU, člen Kolegia děkana, člen Studijní komise
Vybrané publikace
 • ČECH, Tomáš, Pavlína KRÁLOVÁ a Petra DVOŘÁKOVÁ. Climate Assessment and Experience with Mobbing among Public Administration Staff (Example from Czech Tax Office). Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice: University of Pardubice, 2020, roč. 28, č. 4, s. 1-11. ISSN 1211-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46585/sp28041164. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration info
 • BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC a Petra DVOŘÁKOVÁ. Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2019, roč. 67, č. 4, s. 388-403. ISSN 0013-3035. URL info
 • BAKOŠ, Eduard a Petra DVOŘÁKOVÁ. Overview and Perspective of Voluntary Municipal Associations. In Savina Finardi. Proceedings of the 22th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Prague: University of Economics, 2017, s. 99-105. ISBN 978-80-245-2242-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/pr.2017.fin.2242.5. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra a David ŠPAČEK. Impact of Economic Crisis on Municipal Budgets in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, 2012, XIV/2011, č. 1, s. 29-44. ISSN 1108-2976. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Fiscal Imbalance and Fiscal Risks Management on the Regional Level. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2011, roč. 11, č. 3, s. 133-150. ISSN 1213-2446. info
 • JAHODA, Robert a Petra DVOŘÁKOVÁ. Regional Budgets and Budgetary Process of Regions in Times of Crisis: The Czech Case. In Local Government Finance in Times of Crisis: An Early Assessment. Bratislava, Slovakia: NISPAcee Press, 2011, s. 54-72. ISBN 978-80-89013-54-8. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Government Debt Management in the Visegrad Group Countries. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. 1. vyd. Samos Island, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, 2009, s. 186-194. ISBN 978-960-466-044-5. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Institutional Models and Czech Practice of Government Debt Management. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. Kaunas: Vilnius University, 2009, roč. 2009, č. 51, s. 35-46. ISSN 1392-1142. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. State Regulation of the Municipal Debt in the Czech Republic. In Debt Management in Transition Countries: Experience and Perspectives. 1. vyd. Bratislava: NISPAcee, 2007, s. 76-92. ISBN 978-80-89013-33-3. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop. URL info

10. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.