doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Katedra podnikového hospodářství


e‑mail:
Životopis

Životopis

Základní údaje
 • Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
  *20.02.1979 v Uherském Hradišti
  Okres Uherské Hradiště
  Vdaná
Pracoviště
 • Katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a, Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 •   1993 – 1997: Obchodní akademie Uherské Hradiště 1997 – 2002: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Národní hospodářství. Diplomová práce: Ruská ekonomika 90. let. 2002 - 2008: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, doktorské studium, studijní program Ekonomické teorie, obor Ekonomie Doktorská práce: Analýza očekávaných ekonomických změn ČR po vstupu do EU – zaměřeno na oblast fiskální a monetární politiky
Přehled zaměstnání
 • Od r. 2003 zaměstnanec Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity.
Pedagogická činnost
 • Cvičení: Makroekonomie I, Cvičení z makroekonomie II, Cvičení z mikroekonomie II Přednášky: Mikroekonomie II, Makroekonomie II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Vybrané publikace
 • HEDIJA, Veronika. Vývoj kvality regulace v České republice. In Konkurence, teoretické a praktické aspekty. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 56-60. ISBN 978-80-87035-23-8. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace a deregulace ve vybraných zemích EU v období 1990-2007. Brno, 2008. info
 • HEDIJA, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA: aplikace na Českou a Slovenskou republiku. Národohospodářský obzor. 2008, roč. 8, 1-2/2008, s. 77-89, 11 s. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Index optimální měnové oblasti pro Českou republiku. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostava, 2008, XI/2008, č. 3, s. 42-57. ISSN 1212-3951. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 210-232. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace a deregulace ve vybraných zemích EU v období 1990-2007. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 245-276. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4786-0. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Maďarsku v období 1990-2006. Brno, 2007. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Polsku a ve Slovenské republice v období 1990-2006. Brno, 2007. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V4). 1. vydání. Brno: ESF MU, 2007. s. 118-129. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Kvalitativní aspekty regulace. 2006. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Analýza ukazatelů kvality regulace - aplikace na členské země EU. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Brno, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3-11. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v ČR v období 1990-2005. Brno, 2006. info
 • BACHANOVÁ, Veronika a Vendula HYNKOVÁ. Vývoj cenové regulace v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace - sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference. 1. vydání. Šlapanice: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 7-13. ISBN 80-210-4087-4. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Vliv regulace na konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 116-124, 8 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4157-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Korupce a její vliv na ekonomický růst. In Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference 2005. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTP Zlín, 2005. s. 1-12. ISBN 80-7318-257-2. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v Evropské unii - rub a líc. In MEKON 2005 - Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 12-16. ISBN 80-248-0846-3. info
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Konvergence kvality regulace zemí EU. In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vydání. Ostrava: VSB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0943-5. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Analýza kvality regulace České republiky. Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Srovnání ekonomické výkonnosti vybraných transformujících se zemí v letech 1990-2002: odlišná pojetí. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 3-12. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Meze fiskální a monetární politiky České republiky po vstupu země do EU - zaostřeno na Pakt stability a růstu. In MendelNet 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s. 1-7. ISBN 80-7302-088-2. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Změny v oblasti samostatné fiskální a monetární politiky plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 3-13. ISSN 1213-2446. info

2. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.