Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

odborný asistent – Katedra ekonomie


kancelář: 504
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6467
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Tomáš Paleta *1979
Pracoviště
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky Ekonomicko-správní fakulta MU Lipová 41a 659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ukončení inženýrského studia na Ekonomicko-správní fakulta MU, finanční podnikání
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud: odborný pracovník Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
 • 2009-dosud: asistent na katedře ekonomie ESF MU
Pedagogická činnost
 • Makroekonomie I Mikroekonomie I Vnější hospodářská politika Trh práce a politika zaměstnanosti Sociální politika Úvod do ekonomie (U3V)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Vybrané publikace
 • KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 s. info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 s. info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008. URL info
 • PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Suburbanisation in the Vicinity of Prague: Public Transport Issues. In Machová, Z., Tichá, M. Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: VŠB-TU, 2015. s. 1-10. ISBN 978-80-248-3796-3. info
 • PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 92-119. ISSN 1213-2446. Maastricht criteria of...divergence? info

25. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.