doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty


kancelář: 104
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7949
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce bude publikována v 1. čtvrtletí roku 2019 vydavatelstvím C.H.Beck jako vědecká monografie (série "Právní instituty"). Tato monografie bude věnována Právnické fakultě Masarykovy univerzity za účelem hodnocení výzkumných organizací (RIV).
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UK)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (Ústavní soud ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Assoc. Prof. Ana Vlahek, PhD (Právnická fakulta, Univerzita Lublaň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.