doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty


kancelář: 304
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6636
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Právnická fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Právnická fakulta
Oborová komise Finanční právo a finanční vědy
Oborová rada Finanční právo a finanční vědy
Programová rada Univerzitního centra Telč Masarykova univerzita
Programová rada Univerzity třetího věku Masarykova univerzita
Redakční rada Magazínu M Masarykova univerzita
Vědecká rada Právnická fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra finančního práva a národního hospodářstvíPrávnická fakulta
Pracovní zařazení Docent
kancelář 304Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon 549 49 6636
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut pro udržitelnost a cirkularituEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Docent
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 12547
Interní informace Portál MU IS MU