Ing. Martin Šauer, Ph.D.

odborný asistent – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7617
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Martin Šauer, Ph.D., narozen 5. července 1977 v Poličce, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Masarykova universita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D. v oboru Veřejná ekonomie, ESF MU
 • 2001: Ing. z Regionálního rozvoje a správy, ESF MU
Přehled zaměstnání
 • 2008-dosud: odborný asistent, Katedra regionálního rozvoje a správy, ESF MU Brno
 • 2003-2008: asistent, Katedra regionálního rozvoje a správy, ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Vedení bakalářský(obhájeno 67) a diplomových prací(obhájeno 52)
  Držitelé ceny děkana:
  - Barbora Robková, 2. místo, 2015, Diplomová práce: Service design při tvorbě produktu cestovního ruchu
  - Martina Blatná, 2. místo, 2015, Diplomová práce: Vinařský cestovní ruch na Jižní Moravě
  Studentská soutěž národní agentury CzechTourism o nejlepší závěrečnou práci:
  - Veronika Šubrtová, 1. místo, 2013, Bakalářská práce: Celiakové - nikový trh cestovního ruchu?
  - Barbora Robková, 1. místo, 2015, Diplomová práce: Service design při tvorbě produktu cestovního ruchu
 • Výuka:
  - Cestovní ruch (přednášky, semináře)
  - Geografie cestovního ruchu (přednášky, semináře)
  - Marketing cestovního ruchu (přednášky, semináře)
  - Politiky a nástroje cestovního ruchu (přednášky)
 • Člen zkušební komise státní závěrečné zkoušky:
  - obor Regionální rozvoj a cestovní ruchu
  - obor Regionální rozvoj a správa
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty:
 • - Specifický výzkum ESF MU. Primární výzkum malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2017.
  - Specifický výzkum ESF MU. Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2016.
  - Specifický výzkum ESF MU. Ekonomické přínosy cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni. Vedoucí projektu: Martin Šauer, KRES ESF MU, Brno 2012 - 2013.
  - Specifický výzkum ESF MU. Geografie cestovního ruchu zemí východní evropy. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2011.
  - Specifický výzkum ESF MU. Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2010.
  - Grantový projekt WD-37-07-2. MMR ČR. Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírňování společensko-ekonomických disparit. Člen výzkumného týmu. Hlavní řešitel:Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
  - Grantový projekt WA-312-05-Z07. Ministerstvo pro místní rozvoj. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. Člen výzkumného týmu. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, 2005-2006.
  - Grantový projekt WB-08-04. Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, 2004-2006.
  - Specifický výzkum ESF MU. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu a financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů. Člen výzkumného týmu . Vedoucí projektu: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, Brno 2006.
  - Grantový projekt WA-307-06-303. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice. Člen výzkumného týmu. Odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and Management, o.p.s.; pracovníci KRES ESF MU součástí řešitelského týmu, 2006.
 • Smluvní výzkum:
  - Marketingové strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje (EV 4, EV 9 a EV 13) (garant, 2018)
  - Výzkum podmínek rozvoje cestovního ruchu v destinaci Mikulovsko (garant, 2017)
  - Identifikace úkolů a aktivit CCRJM ve vazbě na rozhodovací a zákaznický proces návštěvníků JMK (garant, 2017)
Akademické stáže
 • 2010: Univerzita Wroclaw, Katedra regionální geografie a cestovního ruchu, Polsko (3 dny)
Universitní aktivity
 • Člen Institutu cestovního ruchu Člen Ekonomické komise
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Rady národních geoparků při Ministerstvu životního prostředí (od 2007)
 • Člen Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu (od 2009)
 • Člen pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci JMK (od 2015)
 • Člen pracovní skupiny pro certifikaci destinačních managementů oblastí v turistických oblastech Jihomoravského kraje (od 2017)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky:
  - Mezinárodní konference: Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií, 2016,Banská Bystrica (Role DMO v destinačním marketingu: současnost a budoucnost)
Vybrané publikace
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. neuveden: Springer International Publishing, 2017, s. 149 - 188. ISBN 978-3-319-42203-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42205-3_5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201765031085. URL info
 • ŠAUER, Martin. Role malých a středních podniků v marketingových aktivitách destinace. Online. In Klímová, V.; Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 674-682. ISBN 978-80-210-8587-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-88. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193. URL info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 477 s. info
 • ŠAUER, Martin. Marketingové partnerství v řízení destinace. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 681-690. ISBN 978-80-210-7861-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91. info
 • ŠAUER, Martin a Bohumil FRANTÁL. Czech Republic, tourism. Online. In J. Jafari & H. Xiao. Encyclopedia of Tourism. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. nestránkováno, 1 s. Vol. 1. ISBN 978-3-319-01669-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_439-1. info
 • ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Cestovní ruch očima geografů. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 21, č. 2, s. 11-12. ISSN 1210-3004. info
 • ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005. vyd. Brno: ESF, 2005, s. 239-246. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005, s. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7. info
 • ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, s. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2. info
 • ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005, s. 254-263. ISBN 80-210-3888-8. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Urban Tourism in the Czech Republic. In Urban Tourism, Present State and Development Perspectives. Wroclaw: Wroclaw University, 2004, s. 53-59, 6 s. ISBN 83-917818-7-9. info
 • HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Aplikace CBA na hodnocení rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji. In Mendelnet 2003. 2003. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. ISBN 80-7157-719-7. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Prostorová analýza evropského turismu. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003, s. s. 42, s. 14. ISBN 80-213-1089-8. info

15. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.