doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

docent – Katedra podnikového hospodářství


kancelář: 537
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7870
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 5. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané aspekty chování spotřebitelů ve vztahu k reklamační politice
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta)
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. (VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze)
Členové prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. (Fakulta podnikového managementu EU v Bratislavě)
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně)
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. (Fakulta ekonomiky a managementu UTB ve Zlíně)
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.