Projekty v realizaci

Erasmus+ - FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration

V rámci projektu FINAC proběhla 11. – 15. února 2018 na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU tzv. „Study Visit“. Setkání projektového týmu, kterému předsedala hlavní koordinátorka projektu, Slađana BENKOVIĆ, se v různých souvislostech účastnilo mnoho odborníků. Více informací o programu Study Visit a rozhovory s vybranými odborníky naleznete v Newsletteru projektu FINAC č. 6 zde.

H2020 - Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility

IVF - Enhancing CSOs Contribution to Evidence-Based Policy Making for Vulnerable Groups (ENCON)

IVF - Transport Integration for Prosperity - The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries

OP VVV - Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání (SIMU+)

OP VVV - Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl

OP VVV - Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie

OP VVV - Výzkumná infrastruktura doktorského studijního programu Regionální ekonomie

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

Ukončené projekty

OP VK - Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky

OP VK - Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU

OP VK - Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU

OP VK - Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

OP VK - Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů („Praxe a stáže“)

OP VK - Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy

OP VK - Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum

OP VK - Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Postdoc)

OP VK - Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc 2)

OP VK - Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity

OP VaVpI - Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

OP SR-ČR - Rozvoj regionů prostřednictvím inovací

OP SR-ČR - Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů

OP Rakousko-ČR - Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech

Norské fondy - Analysis of e-learning methodology for prison education at university level

Norské fondy - Mathematics and Statistics Support Centre

7. RP - Social Innovation and Civic Engagement (ITSSOIN)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.