Projekty v realizaci

 

GA ČR -Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací

GA ČR -Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice

GA ČR - Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie

GA ČR - Alternativní způsoby poskytování služeb

GA ČR - Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

GA ČR - Predikce volatility na rozvijících se finančních trzích

GA ČR - Rezidenční mobilita, sociální kapitál a důvěra: doklady z přirozeného experimentu

H2020 - Resource-efficient Circular Product-Service Systems (ReCiPSS)
1. tisková zpráva projektu ReCiPSS je dostupná zde.

INTERREG V-A SR-ČR - Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

OP VVV - MSCAfellow3@MUNI

OP VVV - Masarykova univerzita 4.0

OP VVV - Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

OP VVV - Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání (SIMU+)

OP VVV - Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie

OP VVV - Výzkumná infrastruktura doktorského studijního programu Regionální ekonomie

OP VVV - Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl

OP Z - Interaktivní mapa neziskového sektoru

TA ČR - Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství

TA ČR - Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data

Ukončené projekty

OP VK - Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky

OP VK - Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU

OP VK - Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU

OP VK - Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

OP VK - Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů („Praxe a stáže“)

OP VK - Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy

OP VK - Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum

OP VK - Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Postdoc)

OP VK - Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc 2)

OP VK - Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity

OP VaVpI - Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

OP SR-ČR - Rozvoj regionů prostřednictvím inovací

OP SR-ČR - Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů

OP Rakousko-ČR - Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech

Norské fondy - Analysis of e-learning methodology for prison education at university level

Norské fondy - Mathematics and Statistics Support Centre

7. RP - Social Innovation and Civic Engagement (ITSSOIN)

Erasmus+ - FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration

GA ČR - Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice

GA ČR - Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice

GA ČR - Dynamické průměrování předpovědí makroekonomických modelů

GA ČR - Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce

GA ČR - Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů

GA ČR - Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování

GA ČR - Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy

GA ČR - Vliv konkurenčních kontrolních mechanismů na dodržování daňových předpisů: experimentální přístup

GA ČR - Vliv kvality bydlení na preference a chování: ekonomické experimenty s účastníky randomizovaného kontrolovaného experimentu

GA ČR - Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků

H2020 - Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility

IVF - Enhancing CSOs Contribution to Evidence-Based Policy Making for Vulnerable Groups (ENCON)

IVF - Transport Integration for Prosperity - The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries

OP VVV - MUNI4students