Staňte se naším partnerem

 • vytipování si vhodných absolventů
 • užší propojení studentů s praxí
 • vylepšení vzdělávácího procesu
 • zlepšování výuky a kariérního růstu
 • podpora vědecko-výkumné činnosti
 • studenti jsou ovlivňováni praktickými trendy partnerských firem
 • podpora rozvoje studentské spolkové činnosti
 • reálné plnění zadaných úkolů

Výuka na Ekonomicko-správní fakultě zaručuje studentům mnohé teoretické znalosti, kromě nich je však zapotřebí také získání praktických zkušeností. Aby mohla být praxe co nejužitečnější, vybudovala ESF systém Partnerství, který je prospěšný oběma stranám, tedy fakultě i odborníkům zúčastněných společností.

Úrovně partnerství

 • Strategický partner
 • Významný partner
 • Partner

Podrobnosti

Zapojte se do vzdělávání

Staňte se mentorem

 • vzdělávejte studenty prostřednictvím praxí a stáží
 • získejte nový pohled na studenta
 • využijte nových řešení z hlav motivovaných studentů

 

Ekonomicko-správní fakulta dává možnost partnerské spolupráce v podobě praktického vzdělávání studentů. Pro studenty, kteří absolvují kvalitní teoretickou výuky, je taktéž důležité ověřování teorie a získání praxe u zkušených profesionálů.

 

Zapojte se do projektů

Projekt TopSeC - Top Students Centre

Kde studenti mohou navštívit množství workshopů a úzce vymezených přednášek, nebo se osobně setkat s odborníky z praxe.

 • vyhledávání a navázání kontaktu s talentovanými studenty již v průběhu jejich studia,
 • pravidelná setkání a komunikace s perspektivními studenty,
 • participace na odborném vzdělávání potenciálních budoucích zaměstnanců,
 • přímá prezentace firmy a jejích aktivit studentům zapojeným do projektu,
 • možnost navázání dlouhodobé spolupráce již během studia (zadávání celosemestrálních projektů apod.).

 

MaNaHra - Manažerská hra

Studenti jsou rozděleni do skupinek, kde každá představuje jiné firemní oddělení. Náplní předmětu je řešit reálné úkoly, jak v rámci oddělení, tak celé firmy. Každá seminární skupina mezi sebou navíc soutěží.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás a domluvíme se na budoucí spolupráci.

Mgr. Anna Mašátová

koordinátorka strategických partnerství

kancelář: 250
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7433
e‑mail: