Poznejte ESF

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity je vzdělávací institucí, jejíž primární náplní je výuka studentů a svébytný výzkum na poli ekonomických věd. Založena byla roku 1990 v prostředí nových politických a společenských změn.

12000+

absolventů od roku 1994

2637

studentů v řádném denním studiu

7

kateder

5500+

přihlášek ročně

Budova ESF

V jakých oborech působíme?

Bakalářské studium
 • Ekonomie

 • Finance

 • Finance a právo

 • Hospodářská politika

 • Podniková ekonomika a management

 • Podniková informatika

 • Regionální rozvoj a cestovní ruch

 • Regionální rozvoj a správa

 • Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterské studium
 • Ekonomie

 • Finance

 • Hospodářská politika

 • Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

 • Matematické a statické metody v ekonomii

 • Podniková ekonomika a management

 • Podniková informatika

 • Regionální rozvoj a správa

 • Veřejná ekonomika a správa

 • Veřejná správa (L'Administration publique)

Jak si stojíme?

Časopis Týden uveřejnil žebříčky nejlepších vysokých škol v České republice. Ekonomicko-správní fakulta se umístila na prvním místě v rámci všech hodnocených vysokých škol s ekonomickým zaměřením.

Radíme ostatním

Máme svůj tým expertů, který se pravidelně objevuje v médiích. Podívejte se na záznamy rozhovorů zde.

A jak na nás vzpomínají absolventi?

Kde pracují a jak vzpomínají na svá studentská léta? Udělali jsme s nimi rozhovory, které si můžete přečíst zde.


Co fakulta nabízí studentům

ESF je držitelkou prestižní akreditace ACCA. Studenti ESF (obor Finance) mají možnost získat certifikát ACCA osvědčující vysoké teoretické a praktické znalosti problematiky účetních a finančních specialistů.

ESF je držitelkou akreditace od prestižní mezinárodní asociace EAPAA pro obor Veřejná ekonomika a správa. Obor dle asociace splňuje mezinárodní požadavky, které jsou kladené na studijní programy zaměřené na veřejnou správu

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jsou připravené v souladu s vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.


 

Zahraniční pobyty a stáže

Studenti mohou v rámci studia vycestovat téměř do celého světa a získat tak cenné zkušenosti pro budoucí povolání.

Exkurze

V rámci exkurzí mají studenti možnost navštívit partnerské i jiné společnosti nebo různé veřejné instituce a zjistit, jak to v praxi doopravdy funguje. 

Odborné přednášky

Ekonomicko-správní fakultu pravidelně navštěvují odborníci nejenom z České reubliky, aby přednášeli o svých zkušenostech z praxe.

Jazyková vybavenost

Každý potenciální inženýr je povinnen projít zkouškou ze dvou jazyků. Jeden z nich musí být angličtina (výstupní úrověň C1 na bakalářském stupni) a druhý jazyk si volí mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou.