Středisko vědeckých informací – knihovna

Středisko vědeckých informací ESF působí jako moderní vysokoškolská knihovna s přímým přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji informací. Slouží akademické obci ESF, spolupracujícím institucím i odborné veřejnosti. Je součástí sítě fakultních knihoven na Masarykově univerzitě. Knihovny mezi sebou spolupracují tak, aby pro všechny studenty i zaměstnance MU byl zajištěn rovný a bezplatný přístup ke všem službám všech knihoven. Toto úsilí knihoven je koordinováno Knihovnicko-informačním centrem při ÚVT MU.

Knihovna se nachází v 1. patře budovy ESF. Obecná e-mailová adresa jest: knihovna@econ.muni.cz

Tým pracovníků

Jaroslav Nekuda

Vedoucí SVI

Telefon: 549 49 6238
E‑mail:

Andrea Dvořáková

Výpůjční a referenční služby

Telefon: 549 49 5271
E‑mail:

Renata Kousalová

Výpůjční a referenční služby

Telefon: 549 49 5317
E‑mail:

Bc. Vanda Fuksová

Nákup, zpracování fondu, meziknihovní výpůjční služby

Telefon: 549 49 4305
E‑mail:

Jana Putnová

Zpracování fondu

Telefon: 549 49 6881
E‑mail:

Jiří Poláček

Správa informačních zdrojů a techniky

Telefon: 549 49 6674
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.