Regionální ekonomie

... aneb jak na problémy regionů ekonomicky

Zajímá vás problematika regionální ekonomie? Chcete lépe pochopit možnosti, pomocí kterých lze rozvíjet regiony a zajistit udržitelnost tohoto rozvoje? Chcete se stát odborníkem na tuto neustále se rozvíjející a hojně diskutovanou ekonomickou disciplínu? Nový doktorský program Regionální ekonomie Vám takovou příležitost dá!

Bez popisku

Proč studovat regionální ekonomii?

Naučíte se hodnotit regionální disparity, konkurenceschopnost a inovační potenciál regionů. Budete umět posoudit prostorové aspekty ekonomického rozvoje. Stanete se experty na hodnocení regionální investiční atraktivity i hodnocení dopadů rozvojových programů. Dozvíte se, jak jak modelovat integrační procesy s ohledem na tvorbu regionálních os a mnoho dalšího! Regionální ekonomie ale není zaměřena jen na tyto aspekty. Budete mít možnost se specializovat na vybraná odborná témata, o kterých vám budou přednášet nejen docenti a profesoři z Katedry regionální ekonomie a správy, ale rovněž významní odborníci ze zahraničních univerzit, jako jsou například prof. Manfred M. Fischer, prof. Peter G. Hackl či prof. Elena Žárska! Na co se ale konkrétně zaměřit a v čem se stát odborníkem? To bude záležet zejména na tom, jaké si zvolíte téma disertační práce. Podívejte se na nabídku aktuálně vypsaných disertačních prací.

Bez popisku

A to není vše… budete také pracovat v moderním a příjemném prostředí. Laboratoř doktorandů regionální ekonomie nabízí excelentní technické vybavení a moderní zázemí. Samozřejmostí je široká nabídka knih a dalších zdrojů ve fakultní knihovně a přístup do mnoha elektronických databází, včetně hodnotných databází vědeckých časopisů a  jiných publikací.

„Regionální ekonomie, pevně zakořeněná v ekonomii, se soustřeďuje na ekonomické aspekty regionálních věd a může být obecně charakterizována jako studium ekonomického chování člověka v prostoru.“

Prof. Manfred M. Fischer Prof. Manfred M. Fischer
konzultant pro přípravu doktorského studia Regionální ekonomie

Základní informace


Garantující pracoviště

 

 

Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Co očekáváme od doktorského programu Regionální ekonomie?

Bez popisku

Naším cílem je především rozvíjet analytický a výzkumný potenciál doktorandů tak, aby byli schopni samostatně řešit problémy regionální ekonomie a stát se skutečnými experty působícími na analytických, výzkumných a manažerských pozicích nejen v českých ale také v evropských organizacích. Naše studenty učíme používat systémový přístup jako efektivní nástroj komplexního řešení vědecko-výzkumných otázek spojených s regionálním a lokálním rozvojem a jeho širšími souvislostmi.

Absolventi programu Regionální ekonomie budou umět odpovědět například na tyto otázky:

  • Jak se podniky a lidé rozhodují, když uvažují o místu svého působení?
  • Proč některé regiony prospívají a jiné nikoliv?
  • Jaké dopady má regionální plánování pro rozvojový potenciál regionu?
  • Jak je generován a distribuován hospodářský růst?
  • Jakou roli hraji společenské a odborné sítě působící v regionu?
  • Jak prostorová dimenze ovlivňuje náklady a přínosy?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.