SZZ na Katedře financí započaté v ak. roce 2018/19 a dříve

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky

​Přibližně 45 minut před časem uvedeným v rozpisu SZZ si student losuje otázky – 1 z ekonomie a 2 z odborného předmětu (otázky a metodický pokyn ke zkoušce z ekonomie najdete na stránkách Katedry ekonomie). Poté student již zůstává ve zkušební místnosti a má 45 minut na přípravu otázek (souběžně s přípravou jednoho studenta probíhá SZZ předchozího studenta). Po uplynutí času na přípravu začíná SZZ obhajobou závěrečné práce (bude k dispozici dataprojektor na prezentaci), dále pokračuje čtením posudků, reakcí studenta na případné otázky zkušební komise a diskusí. Poté následuje zkouška z odborných (oborových) předmětů. U magisterského studia se jedná o 2 otázky ze specializované části dle své specializace, u oboru Finance a právo v bakalářském studiu se jedná o jednu otázku z okruhu Finance a jednu otázku z okruhu Finanční právo.

Výsledek SZZ je sdělen všem studentům, kteří SZZ skládají u příslušné komise v daný den, hromadně až po vyzkoušení všech studentů!

Celou SZZ bude organizovat přítomný tajemník. Celá SZZ včetně obhajoby bude trvat cca 45 minut (+ 45 minut na přípravu před uvedeným časem v rozpise SZZ).

Pro část SZZ z oblasti Finančního práva je možné si přinést vlastní právní předpisy. Účtová osnova se u SZZ nepoužívá.

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro podzimní kolo SZZ: 15.–16. ledna 2020

Obor Finance

Obor Finance a právo

Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro podizmní kolo SZZ: 29.–30. ledna 2020

Obor Finance

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.