Oddělení pro strategii a projektovou podporu

Klíčovou funkcí Oddělení pro strategii a projektovou podporu je vytváření prostředí pro neustálé zvyšování konkurenceschop­nosti fakulty. K tomu je využíváno vícezdrojové financování, a to se zapojením širokého spektra partnerů z veřejného i soukromého sektoru do výukových a vědecko-výzkumných procesů.

Oddělení pro strategii a projektovou podporu v rámci svých dílčích aktivit zajišťuje strategické plánování a dlouhodobý rozvoj fakulty včetně administrativního zajištění projektové podpory. Do jeho kompetence patří vyhledávání dotačních příležitostí, příprava, podpora, koordinace a evaluace výzkumných i rozvojových projektů (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, MŠMT, Mezinárodní visegrádský fond, programy Evropské komise, operační programy, Fond rozvoje MU apod.).

Více informací o jednotlivých dotačních příležitostech a tedy i oblastech projektové podpory ze strany Oddělení pro strategii a projektovou podporu naleznete na stránkách Podpora projektů. Na těchto stránkách jsou dostupné základní informace o relevantních grantových schématech, aktuality a přehled otevřených výzev k předkládání žádostí o podporu, přehled aktuálně řešených projektů na ESF a formulář, jehož prostřednictvím můžete Oddělení informovat o svých výzkumných záměrech.

Oddělení sídlí na ESF MU ve 3. nadzemním podlaží, dveře č. 332.

Kontakty

Mgr. Bc. David Póč

vedoucí oddělení

telefon: 549 49 4492
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty ze strukturálních fondů
– rozvojové projekty
– komunitární programy EU

Ing. Ondřej Repík

zástupce vedoucího oddělení; projektový manažer; manažer veřejných zakázek

telefon: 549 49 3061
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty ze strukturálních fondů
– projekty mezinárodní spolupráce

Ing. Jiří Foltýn

projektový manažer

telefon: 549 49 5498
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty ze strukturálních fondů

 

Bc. Veronika Kandelová

projektová manažerka

telefon: 549 49 6730
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty ze strukturálních fondů
– projekty přeshraniční spolupráce
– projekty Institucionálního plánu MU
– správa informačního portálu

Bc. Veronika Mašínová

administrátorka projektu

telefon: 549 49 4934
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty ze strukturálních fondů
– rozvojové projekty

Ing. Lucie Winklerová, Ph.D.

projektová manažerka

telefon: 549 49 6340
e‑mail:

– strategické řízení
– projekty Grantové agentury ČR
– projekty Technologické agentury ČR
– projekty přeshraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.