Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium metodicky řídí proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium (doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.).

Oddělení sídlí ve 2. patře, dveře č. 208 a 209.

Užitečné odkazy

Konzultační hodiny pro doktorandy

Dle aktuálně platného univerzitního semaforu jsou konzultace jsou možné prostřednictvím emailu phd@econ.muni.cz nebo v MS Teams v níže uvedených konzultačních hodinách.

Během semestru:

pondělí 9:00–11:00 13.00–15.00
úterý   13.00–15.00
středa 9:00–11:00 13.00–15.00
pátek 9:00–11:00 13.00–15.00

Pracovníci oddělení

agenda

 • řízení a hodnocení kvality v oblasti vzdělávání
 • akreditace a evaluace doktorských studijních programů
 • akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • správa výkaznictví publikací vykazovaných do RIV
 • evaluace a analyticko-syntetická činnost vědecké (publikační) činnosti
 • řízení komunikace a metodická podpora pro tvůrčí a vědeckou (publikační) činnost

Mgr. Daniela Marcollová

Koordinátorka pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 4730
e‑mail:

Komplexní administrativní podpora v oblastech akademických záležitostí,  správa programů GAMU a IGA MU a fakultních vědecko-výzkumných programů

agenda

 • správa a administrativa vědecko-výzkumných programů financovaných GAMU a IGA MU,
 • správa fakultního vědecko-výzkumného programu (SGS ESF MU),
 • administrativa oponentních řízení ve vztahu ke svěřeným vědecko-výzkumným programům a projektům,
 • administrativa a organizace jednání vědecké rady,
 • administrativa cen a ocenění za vědu a výzkum.

agenda

 • správa studijních záležitostí v českých doktorských studijních programech i doktorských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce,
 • správa studijních záležitostí v oblasti zahraničních studií v doktorských studijních programech,
 • řízení přijímacího řízení do doktorských studijních programů,
 • administrativní podpora při státních doktorských zkouškách a obhajobách dizertačních prací,
 • správa stipendijní agendy ve vztahu k doktorským studijním programům,
 • evidenční a analytická činnost ve vztahu k doktorským studijním programům,
 • administrativní podpora při jednání oborových rad, oborových komisí a garantů studijních programů,
 • administrativní podpora při nostrifikačním procesu uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Mgr. Pavel Sedláček

Koordinátor pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 6544
e‑mail:

Komplexní administrativní podpora v oblastech akademických kvalifikací, publikační činnosti, evaluace a akreditačních procesů

agenda

 • správa akademických kvalifikací (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem),
 • správa výkaznictví publikací vykazovaných do RIV,
 • administrativní podpora akreditace a evaluace doktorských studijních programů,
 • administrativní podpora akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • správa fakultních vědecko-výzkumných programů,
 • evaluace vědeckého (publikačního) výkonu,
 • metodická podpora pro tvůrčí a vědeckou (publikační) činnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.