Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 1
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 2 0
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 3 0
zaměstnanců: 3 0

platné ke dni 2. 12. 2020