Školitelé

Školitel je pro absolvování doktorského studia velmi důležitý! A proč? Školitel Váš výzkum koriguje, pomáhá s jeho plánováním, poskytuje zpětnou vazbu a spolupracovat s ním budete několik let. Po celou dobu s ním budete v úzkém kontaktu, a proto výběru školitele věnujte náležitou pozornost.

Na Katedře působí akademičtí pracovníci, kteří se specializují na různá odborná témata v oblasti regionální ekonomie. Naši školitelé mají vstřícný, angažovaný a nápomocný přístup. Pro své doktorandy vytváří příležitosti k získávání důležitých kontaktů a zkušeností, které jim otevírají dveře pro další uplatnění po dokončení doktorátu. Našimi školiteli jsou:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.