SZZ na Katedře financí

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské prezenční i kombinované studium program Finance (řádný i opravný termín) se uskuteční ve dnech 1. září 2022 a pro magisterské prezenční i kombinované studium program Finance - specializace Bankovnictví a pojišťovnictví, Finanční řízení, účetnictví a daně, Finanční trhy a investice (řádný i opravný termín) 1. září 2022.

Průběh zkoušky

​Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

V případě, že jste již SZZ započali, tj. již jste dříve absolvovali část SZZ, informace o průběhu a tematické okruhy/otázky naleznete zde.

Průběh bakalářské i magisterské SZZ: SZZ začíná obhajobou BP (DP), která má tyto části – úvodní vstup studenta (prezentace práce v PowerPointu nebo PDF maximálně 15 minut), čtení posudků, reakce studenta (obhajoba) a diskuse, celá obhajoba trvá cca 30 minut. Poté následuje odborná rozprava (cca 15 minut). Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky může v jednotlivých případech rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení výše uvedených časových limitů, bude-li to vzhledem k průběhu zkoušky nezbytné nebo účelné. Výsledek SZZ je sdělen všem studentům, kteří SZZ skládají u příslušné komise v daný den, hromadně po obhajobách všech studentů.

Pro část SZZ z oblasti Finančního práva je možné si přinést vlastní právní předpisy. Účtová osnova se u SZZ nepoužívá.


Seznam předmětů k SZZ dle programu a typu studia

Bakalářský studijní program (prezenční/kombinované):
Finance

Bakalářský studijní program (prezenční/kombinované):
Finance a právo

Navazující magisterský studijní program (prezenční/kombinované):
Finance
Povinné předměty

Student si v 1. semestru volí jeden blok, který musí absolvovat v celém rozsahu.

Blok A
Blok B
Blok C

Navazující magisterský studijní program (prezenční/kombinované):
Finance a právo
Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Termíny pro bakalářské SZZ:

  • 1. 9. 2022
  • Rozpis studentů / harmonogram FIN: ZDE
  • Rozpis studentů / harmonogram FIPR: ZDE
Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Termíny pro magisterské SZZ:

  • 1. 9. 2022
  • Rozpis studentů: ZDE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.