Rozšiřující nabídka předmětů zajišťovaných Katedrou aplikované matematiky a informatiky

Nad rámec společného povinného základu zajišťuje katedra výuku dalších předmětů (některé jako oborově povinné nebo povinně volitelné na vybraných oborech bakalářského a magisterského studia, některé jako volně volitelné).

Z předmětů s matematickým zaměřením se jedná o předměty MATEMATIKA 2OPTIMALIZAČNÍ METODY V EKONOMII a Quantitative Methods for Decision Making. V těchto předmětech je představen aparát potřebný pro statickou i dynamickou analýzu kvantitativních vztahů mezi ekonomickými veličinami. Účastníci kurzů se naučí představený aparát aplikovat s využitím dostupných softwarových nástrojů pro symbolické i numerické výpočty (Maple, WolframAlpha, Excel Řešitel). Absolvování předmětů přispívá k rozvíjení matematické intuice a geometrické představivosti nutné k porozumění vybraným postupům ve financích, ekonomii, managementu, apod.

V rozšiřující nabídce předmětů zaměřených na statistiku lze nalézt kurzy VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY, R-VÝPOČETNÍ SYSTÉMY VE STATISTICE, po jejichž úspěšném absolvování bude student schopen řešit praktické statistické úlohy a problémy v jazyce R a STATISTICA.  Oba kurzy jsou vysoce doporučené pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak shromažďovat, zpracovávat, vyhodnocovat data a jak získané výsledky interpretovat. Získané poznatky lze bezprostředně aplikovat již při zpracování bakalářských či diplomových prací.  

Dále katedra nabízí řadu praktických předmětů zaměřených na analýzu dat a business intelligence, Big Data pomocí SQL , Business Analytics - Data Analysis and Decision Making, Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru , Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.