Matematika a statistika jako součást fakultně povinného základu na ESF

Ve fakultně povinném základu je zařazen předmět MATEMATIKA a na něj navazující předměty STATISTIKA I a II. Kurz MATEMATIKA vyžaduje vstupní znalosti na úrovni maturity z matematiky na gymnáziu. Vzhledem k tomu všichni nově přijatí studenti bakalářského studia absolvují na začátku 1. semestru vstupní test z matematiky, jehož úspěšné absolvování je podmínkou zápisu předmětu MATEMATIKA. Test probíhá formou povinného předmětu VSTUPNÍ TEST DO MATEMATIKY. Obsahem tohoto předmětu je pouze složení testu a je ukončen zápočtem; neúspěšní studenti si musí chybějící znalosti ze středoškolské matematiky doplnit a získat zápočet v opravném termínu ve zkouškovém období podzimního semestru. Pro doplnění znalostí ze středoškolské matematiky se doporučuje absolvovat přípravný kurz MATEMATIKA 0, který probíhá v 1. semestru v režimu celoživotního vzdělávání. Tento přípravný kurz je možno zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU. Studentům, kteří úspěšně absolvují kurz MATEMATIKA 0, bude zápočet z vstupního testu automaticky uznán.

Návaznost jednotlivých předmětů matematicko-statistického základu je znázorněna na schématu níže. Pozor, žádný z předmětů si nelze zapsat bez absolvování předcházejících předmětů! Studenti, kteří na začátku studia nezískají zápočet z předmětu VSTUPNÍ TEST DO MATEMATIKY ani v opravném termínu, musí předmět ve druhém ročníku opakovat. To pak vede k automatickému odkladu zápisu navazujících předmětů a riziku, že v případě opakování některého z nich bude nutné prodlužovat studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.