Akreditace EAPAA

Dva programy ESF MU získaly jako dosud jediné v ČR prestižní mezinárodní akreditaci evropské asociace EAPAA

V pátek 11. 10. 2019 jsme v odpoledních hodinách obdrželi oficiální zprávu od zástupců European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA), že oba naše programy splňují mezinárodní standardy a získávají akreditaci této prestižní asociace. Žádný jiný z podobně zaměřených programů, které jsou v ČR nabízeny, podobnou známku kvality dosud nezískal. V zemích střední Evropy získaly tuto akreditaci jen ty nejlepší programy.

EAPAA působí v Evropě od roku 1999 s cílem pomoci zlepšit kvalitu programů, které se věnují veřejné správě. Jako jediná akredituje tyto programy v Evropě. Získání akreditace je považováno za potvrzení toho, že hodnocený program splňuje kvalitu v mezinárodním rozměru. Celý proces akreditace je náročný a nezaměřuje se na formální kritéria. EAPAA dosud akreditovala více než 50 programů, a to včetně těch, které jsou v Evropě považovány za nejprestižnější.

Akreditaci EAPAA na naší fakultě získaly dva navazující magisterské programy, které nabízí Katedra veřejné ekonomie – program Veřejná ekonomika a správa a program Veřejná správa (Administration publique). Získání akreditace pro oba programy považujeme za velmi prestižní. Programy EAPAA považuje za vysoce kvalitní v rámci Evropy. Podle hodnoticí zprávy oba programy splňují náročné požadavky spojené s mezioborovostí studia a charakterem navazujícího magisterského vzdělávání pro potenciální uchazeče o zaměstnání ve veřejné správě a veřejném sektoru. Velmi pozitivně byly oceněny používané kombinace výukových metod a také přístup ke stážím studentů v obou programech. Celý akreditační proces je důležitý i dovnitř programu – náročné diskuse s členy hodnoticího týmu EAPAA nám přinesly velké množství podnětů k dalšímu rozvoji obou programů.

Protože získání akreditací předcházelo velké množství práce, rádi bychom také poděkovali všem, kteří se do procesu hodnocení asociací EAPAA zapojili.

Robert Jahoda
vedoucí Katedry veřejné ekonomie

David Špaček
koordinátor projektu akreditace EAPAA