Konference YEM

Již po páté se konal Young Economists' Meeting, tentokrát s hlavními řečníky Eyal Winter (Hebrew University, Lancaster University) a Catia Nicodemo (University of Oxford). Konference láká velké množství Ph.D. studentů z celého světa.