Udělení cen děkana za rok 2017

Při příležitosti shromáždění akademické obce ESF MU, na kterém byla prezentována Výroční zpráva o stavu fakulty, byla předána ocenění děkana za rok 2017.