Sborník 2020

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978–80–210–9610–3.

Stáhnout sborník

Anotace příspěvků

 

Články

ANALYSIS OF WAGE INEQUALITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC AT THE REGIONAL LEVEL
Marta Urbaníková - Michaela Štubňová

PŘINÁŠÍ REGIONU VĚTŠÍ KAPITÁLOVÁ VYBAVENOST PRÁCE VYŠŠÍ MZDU? PŘÍPAD ČESKÝCH REGIONŮ
Ivana Kraftová - Jiří Kraft

REGIONÁLNÍ KONVERGENCE V PŘÍJMECH V RÁMCI ODVĚTVÍ ČESKÉ EKONOMIKY
Pavel Zdražil

ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC BY EXAMINING SELECTED INDICATORS
Milan Maroš - Jarmila Hudáková - Michal Levický

HOW HAS TIME PROGRESSED WITH THE EU REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX? CONTINUED NUMBER 2. WHAT CHANGE DID THE LAST EDITION OF RCI 2019 BRING?
Lukáš Melecký

IT IS NOT A REGION AS A REGION AND DIVERSITY AMONG THEM. COMPARISON OF COMPETITIVENESS OF NEW AND TRADITIONAL HEGEMONS
Michaela Staníčková - Lenka Fojtíková

VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ
René Wokoun

VZNIK KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE
Josef Smolík

REGIONÁLNE ROZVOJOVÉ AGENTÚRY NA SLOVENSKU: MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ
Nikolas Szabó - Lucia Pospišová

ÚZEMNÍ DIFERENCIACE STÁTNÍCH PROGRAMŮ PODPORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE COBY NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR V LETECH 2013-2018
Michal Ševčík - Ondřej Konečný

POLITIKA PODPORY NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV – HODNOTENIE PROCESOV A IDENTIFIKÁCIA ZLYHANÍ
Katarína Melichová - Michal Hrivnák - Nikolas Szabó - Lucia Pospišová

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V NITRIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI V ROKOCH 2014-2018
Daša Oremusová - Hilda Kramáreková - Magdaléna Nemčíková - Matej Vojtek

HODNOTENIE INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU V PODMIENKACH REGIÓNOV SLOVENSKA
Radomíra Hornyák Gregáňová

ZMĚNA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
Petr Halámek

MĚNÍ SE POZICE EVROPSKÝCH VÝZKUMNÝCH LÍDRŮ?
Viktorie Klímová - Vladimír Žítek

DYNAMIKA REGIONÁLNÍCH INOVAČNÍCH SYSTÉMŮ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
Soňa Raszková

NOVÁ ETAPA VO VÝVOJI INŠTITUCIONALIZÁCIE INOVAČNÝCH PROCESOV: GRASSROOTS INOVÁCIE
Michal Hrivnák - Katarína Melichová - Oľga Roháčiková

PŘÍSTUP INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÝCH VÝZEV
Tereza Lelková

INOVAČNÉ AKTIVITY A ICH VÝZNAM V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE
Michal Cifranič - Maroš Valach

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE STATUTORY CITY OF KARVINA
Petra Chmielová

MULTI-CRITERIA ANALYSIS AS A TOOL FOR ASSESSMENT OF DISTRICT TOWNS
Roman Vavrek

PROBLÉMY, VÝVOJOVÉ TRENDY A INVESTIČNÍ POTŘEBY MALÝCH MĚST V ČESKÉ REPUBLICE
Jiří Ježek - Renáta Ježková

NOVÝ NÁSTROJ PRE MIESTNY ROZVOJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Elena Žárská

ROZVOJ JIHOČESKÉHO KRAJE V KONTEXTU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A SPOLUPRÁCE OBCÍ
Jiří Dušek

FORMÁLNÍ HLEDISKA FUNGOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
Marek Jetmar

A COMPARISON OF PPP´S AND TRADITIONAL PROVISION OF PUBLIC SERVICES AT THE MUNICIPAL LEVEL
Beáta Mikušová Meričková - Nikoleta Jakuš Muthová - Marián Holúbek

ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC
Maroš Valach - Monika Bumbalová

KONKURENCIESCHOPNÉ PLATY V MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVE. REGIONÁLNY KOMPENZAČNÝ PRÍPLATOK
Tomáš Černěnko

MĚŘENÍ CHYTROSTI MĚST DLE INDEXŮ SMART CITY: KOMPARATIVNÍ REGIONÁLNÍ ANALÝZA VISEGRÁDSKÉ SKUPINY
Michaela Neumannová

ÚLOHA PROTIKORUPČNÝCH MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V MUNICIPÁLNEJ POLITIKE
Michal Lendvorský - Beáta Mikušová Meričková - Nikoleta Jakuš Muthová

LOCAL REFERENDUM AS A TOOL OF DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE DECISION-MAKING OF MUNICIPALITIES IN THE CZECH REPUBLIC
Filip Hampl

EFFECTS OF MUNICIPAL HOUSING POLICY ON URBAN DEVELOPMENT
Barbora Raková

SPATIAL DIFFERENTIATION OF HOUSING CONSTRUCTION IN CZECHIA: TOWARDS FLORIDA'S NEW URBAN CRISIS?
Emil Drápela

NABÍDKOVÁ STRANA LOKALIZACE Z POHLEDU ČESKÝCH MĚST
Jan Sucháček - Eva Poledníková - Jaroslav Urminský

TERITORIÁLNÍ MARKETING JAKO FAKTOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MĚSTA CURYCH
Lucie Herbočková

NÁKUPNÍ PREFERENCE MLADÉ GENERACE A ON-LINE NAKUPOVÁNÍ
Karolína Urbanovská - Josef Kunc

PRÁCA S INTERNETOM AKO INDIKÁTOR POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA
Katarína Vilinová - Lucia Petrikovičová - Laura Babjaková

EVALUACE POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU ČR ZA OBDOBÍ 2014-2020
Andrea Holešinská

THE DYNAMICS OF TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS
Martin Luštický - Petr Štumpf

THE IMPORTANCE OF COOPERATION OF TOURISM ORGANIZATIONS AT THE REGIONAL LEVEL
Janka Beresecká - Veronika Svetlíková

HIGH-SPEED RAIL AND TOURISM: A REVIEW OF RESEARCH AGENDA
Martin Šauer - Markéta Novotná

AIRBNB JAKO KATALYZÁTOR NEUDRŽITELNÉ PŘEMĚNY MĚST – PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAHA
Markéta Novotná - Kateřina Hasoňová

MODIFIKACE VIRTUÁLNÍ REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY PRO CRM AUTONOMNÍMI SYSTÉMY
Josef Botlík - Milena Botlíková - Milena Janáková

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE CZECH REPUBLIC FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM
Monika Hilšerová - Dominika Hrabalová - Markéta Kalábová - Antonín Dvořák

FENOMÉN AGROTURISMU NA PŘÍKLADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Helena Kubíčková

KULTÚRNE DEDIČSTVO – EKONOMICKÝ ZDROJ ROZVOJA TURIZMU, ČI ODRAZ KULTÚRNEJ IDENTITY?
Zdena Krišková

MÚZEÁ KULTÚR NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN AKO SÚČASŤ ŠPECIFICKÝCH FORIEM TURIZMU
Jolana Darulová - Katarína Koštialová

CESTOVNÍ RUCH V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE, JEHO AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A BUDOUCNOST
Aneta Krajíčková

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKTÉRŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚZEMÍ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR
Zdeněk Šilhan - Markéta Chaloupková - Hana Svobodová

ANALÝZA VÝSLEDKOV KOMPARÁCIE SUBJEKTÍVNEJ KVALITY ŽIVOTA NA SLOVENSKO-UKRAJINSKOM POHRANIČÍ
Juraj Tej - Matúš Vagaš - Róbert Modranský

PRIESTOROVÉ DISPARITY SOCIO-PATOLOGICKÉHO JAVU KVALITY ŽIVOTA NA PRÍKLADE KRIMINALITY V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Miroslava Trembošová - Alena Dubcová - Miroslav Dragula

ZDRAVÍ OBYVATELSTVA V OKRESECH HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ
Jana Štercová - Dana Hübelová - Alice Kozumplíková - Ludmila Floková

NEW CORONAVIRUS DISEASE – DATA FROM THE REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC
Jana Rozmarinová

MAJORITY SOCIETY AND ITS COEXISTENCE WITH ARAB AND MUSLIM NEIGHBORS IN THE CITY OF TEPLICE
Monika Nová

POZICE ROMSKÉHO PORADCE JAKO PŘÍKLAD REGIONÁLNÍ DISPARITY ROMSKÉ INTEGRACE V ČESKÉ REPUBLICE
Petr Hušek

POTENCIÁL ROZVOJA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA V TREŤOM SEKTORE NA SLOVENSKU
Marcela Chreneková - Adriána Klapková - Veronika Svetlíková

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY V DÁRCOVSTVÍ FIREM NA ÚZEMÍ ČESKA
Marek Halada

REGIONAL LIBRARIES AS PART OF CULTURES SERVICES AT REGIONAL LEVEL
Viera Papcunová - Jarmila Hudáková

COMMUNITY CINEMAS IN URBAN REGENERATION: A CASE STUDY OF CINEMA ÚSMEV IN KOŠICE
Barbora Tóthová - Miriam Šebová

REVITALIZACE MĚSTSKÝCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE
Jiří Ježek - Renáta Ježková

REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Milan Viturka - Vilém Pařil

KOMPARACE METOD ANALÝZY RIZIK PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB LOKALIT BROWNFIELDS
Vladimíra Šilhánková - Květa Netíková

PAST, PRESENT AND FUTURE PROSPECTS FOR PRE-1989 AGRICULTURAL PREMISES: THE VYSOČINA REGION
Tomáš Krejčí - Josef Navrátil - Stanislav Martinát - Kamil Pícha - Petr Klusáček - Robert Osman - Jaroslav Škrabal

POĽNOHOSPODÁRSKE BROWNFIELDY V OKRESE ZLATÉ MORAVCE
Jana Némethová - Zuzana Dvořáková Líšková

SITUACE NEPRŮMYSLOVÝCH VENKOVSKÝCH BROWNFIELDS V PRŮBĚHU DESETI LET NA PŘÍKLADU OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC
Martin Musil

A MULTIVARIATE CROSS-NATIONAL EUROPEAN REGRESSION ANALYSIS OF ECOLOGICAL FOOTPRINT
Dominika Tóthová

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE MNOŽSTVO A ZLOŽENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV V NITRIANSKOM KRAJI
Melánia Feszterová

POTENCIÁL PRE PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PLODÍN - OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA ENERGIE VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA
Jarmila Makovníková - Boris Pálka - Stanislav Kološta - Filip Flaška

PRIESTOROVÉ ASPEKTY VÝVOJA OSÍDLENIA NOVEJ BANE A ŽARNOVICE V KONTEXTE PRÍRODNÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH PODMIENOK
Lucia Petrikovičová - Katarína Vilinová

VESNICE JAKO SPONTÁNNĚ VZNIKLÁ BIOCENTRA A ZÁSOBNÍKY BIODIVERZITY V SOUČASNÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ
Michael Pondělíček - Vladimíra Šilhánková

AGROEKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY NA SLOVENSKU
Petra Cisková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.