Shromáždění akademické obce ESF MU

Děkan a předsedkyně Akademického senátu ESF MU svolávají shromáždění akademické obce fakulty, a to na pondělí 14. května 2018 ve 13 hodin v učebně P102.

Na tomto shromáždění v souladu s čl. 13 odst. 4 Statutu ESF MU přednese předsedkyně akademického senátu Výroční zprávu o činnosti Akademického senátu ESF MU a děkan Výroční zprávu o stavu fakulty.

Na shromáždění budou také předána ocenění děkana za rok 2017 v kategoriích:

  • Cena děkana za Nejlepší vědecký článek a Nejlepší odbornou monografii
  • Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let
  • Cena děkana pro studenty doktorských studijních programů za vynikající disertační práci

Na shromáždění jsou srdečně zváni všichni členové akademické obce, a to jak studenti, tak zaměstnanci fakulty. Na dobu konání shromáždění, tedy v době od 13 do 14.30 hodin, je vyhlášeno DĚKANSKÉ VOLNO.


Odpovědnost
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.