Tiskové služby na ESF MU

Na fakultě funguje tiskový systém, který umožňuje účtování přes celouniverzitní Systém úhrad pohledávek za osobami (zkráceně SUPO). Více informací o systému SUPO najdete zde.

SUPO tiskárny na fakultě ESF
  • pravý vchod do učebny P101– Develop ineo+ 308 (color)
  • levý vchod do učebny P101 – Develop ineo+ 308 (color)
  • Knihovna – Minolta BiZHub C308 (color)
  • Knihovna – Develop ineo+ 308 (color)
Před tiskem

Před vlastním tiskem je nutné mít aktivované SUPO a také mít v systému uloženou hotovost („nabít si kartu“). Aktivace se provádí v systému Inet (přihlášení je stejné jako do ISu).

Hotovost můžete vložit převodem na účet nebo přes bankovník. Bankovník na ESF najdete v chodbě mezi knihovnou a posluchárnou P106.

Jak tisknout?

Tisk je spárován: Váš login na počítače ESF + Vaše karta ISIC, proto musíte být přihlášeni pod svým loginem!
V operačním systému všech PC v počítačových učebnách jsou všechny SUPO tiskárny označené jako „Print MU“.
Úlohu odeslanou na tiskárnu „Print MU“ lze fyzicky vytisknout na kterékoliv z pěti výše uvedených tiskáren. Tiskový systém na ESF je kompatibilní s tiskovým systémem v rámci celé MU. Znamená to, že úlohu odeslanou z PC na fakultě ESF na tiskárnu „Print MU“ lze vytisknout i na tiskárnách na jiných fakultách. A opačně.
Všechny tiskárny umožňují barevný tisk. Z důvodu úspory finančních prostředků studentů je ale jako defaultní tisk nastavený „černobílý“. Pokud chcete vytisknout úlohu barevně, je potřebné před odesláním úlohy do tiskové fronty změnit ve vlastnostech tiskárny tisk na „barevný“.

Další informace

Pokud uživatel odešle z počítače nějakou úlohu do systému, ale neprovede její fyzický tisk, tato úloha je v systému uchovávána po dobu 7 dnů. Během této doby je kdykoliv možné si ji vytisknout – na kterékoliv tiskárně MU zapojené do tiskového systému SUPO. Po uplynutí jednoho týdne bude úloha automaticky z tiskové fronty odstraněna.
Omylem poslané úlohy lze zrušit před tiskem. Úlohy lze rušit na dotykovém displeji tiskárny. Po přihlášení ISIC kartou uvidíte seznam svých tiskových úloh čekajících v tiskové frontě. Pak už jen stačí vybrat tiskové úlohy ke zrušení a smazat je.
Seznam svých úloh můžete také prohlížet a editovat z počítačů MU prostřednictvím webového prohlížeče, když do adresního řádku zadáte adresu https://print.ucn.muni.cz. Pro následné přihlášení použijte své UČO a sekundární heslo IS.

Důležité !!!

Pokud jste zvyklí tisknout způsobem, že pouze kliknete na ikonku tiskárny na liště nástrojů, zkontrolujte si nejprve, jaká je v systému nastavená výchozí tiskárna (v systému Windows10 - volbou Start; Nastavení; Zařízení; Tiskárny a skenery)!!! Může se totiž stát, že jako defaultní tiskárnu máte nastavenou jinou než tu, co zrovna potřebujete (defaultní tiskárna by měla být "Print MU").

Ceny, návod na tisk z notebooků a další informace

Tiskové služby pro studenty MU

Problém s tiskem

Pokud se vyskytne při tisku nějaký problém (místo tisku bílé stránky, černé pruhy, špatně zaúčtovaná částka, atd.) můžete tiskovou úlohu reklamovat.

Pište v takovém případě na helpdesk@ics.muni.cz

Samozřejmostí při reklamaci je vědět přesný čas, kdy k události došlo a přinést nesprávně potištěné papíry – NEVYHAZUJTE JE !!!

V případě prázdných zásobníků s papírem, nebo zaseklého papíru v tiskárně dejte prosím zprávu komukoliv z pracovníků SVI nebo CIKT na ESF.