Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky

Title in English Economic environment and competitivness of the regions of the Czech Republic
Authors

VITURKA Milan ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie TONEV Petr

Year of publication 2009
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Významnou součást výzkumu konkurenceschopnosti ekonomiky představuje hodnocení ekonomického a inovačního potenciálu regionů. V souladu s tím představuje tato kapitola provázaný soubor případových studií zabývajících se vybranými komponentami regionálního rozvoje. Jeho základní věcnou strukturu tvoří podkapitoly orientované na globální vyhodnocení konkurenční pozice krajů (zahrnující hodnocení kvality podnikatelského prostředí), problematiku disparit v regionálním rozvoji a hodnocení inovačního potenciálu regionů. Následují studie zaměřené na analýzu strategických dokumentů (regionální inovační strategie) a realizované programy (program Prosperita a Inovace), jejichž cílem je podpora tvorby inovací na regionální úrovni s logickou návazností na vytváření infrastruktury pro rozvoj inovačního podnikání, zahrnující především vědecko-technické parky a podnikatelské inkubátory. V tomto kontextu poskytuje významné, věcně a územně strukturované informace o podnikatelském prostředí, konkurenceschopnosti regionů a potenciálních možnostech jejího zvyšování ve vazbě na rozvoj inovací. Kapitolu uzavírá hodnocení konkurenční pozice českých regionů NUTS2 v rámci zemí V4, kde jsou regiony analyzovány pomocí vybraných ukazatelů sdružených do ekonomické, sektorové, inovační, sociální a demografické komponenty, na jejichž základě je zpracována syntéza rozvojového potenciálu. Prezentované výsledky lze využít zejména pro účely postupného vypracování efektivní strategie perspektivního přechodu České republiky ke znalostně založené ekonomice.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.