Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 - 2006

Authors

ŽÍDEK Libor

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Zpracování analýzy plnění konvergenčního programu v ČR v letech 2004-2008.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.