Koncepce rozvoje školství města Slavičín 2020 – 2025

Authors

VACEKOVÁ Gabriela MURRAY SVIDROŇOVÁ Mária HORŇÁKOVÁ Michaela

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Description Koncepce rozvoje školství pokrývá jednotlivé součásti a úrovně vzdělávání na území města Slavičína. Vize, směry a principy zde vymezené jsou aplikovatelné pro předškolní a základní stupně vzdělání a částečně také pro školní zařízení, jelikož právě zajištění těchto úrovní školství je svěřeno městům. Koncepce by měla být střešním strategickým dokumentem, který propojuje různé úrovně a součásti vzdělávání a sjednocuje principy, na kterých jsou postaveny. Vzhledem k tomu, že zadavatelem je město Slavičín, jsou v tomto dokumentu akcentována a podrobně specifikována témata týkající se předškolního a základního vzdělávání, ve kterých je město zřizovatelem. V závěru koncepce je však věnován i určitý prostor vymezení vzájemných vazeb s dalšími vzdělávacími institucemi a zařízeními působícími ve městě. Cílem koncepce je na základě analýzy a zhodnocení vývoje a současného stavu regionálního školství ve městě Slavičíně vymezit možnosti a potenciál jeho rozvoje pro období 2020-2025 se záměrem navrhnout konkrétní opatření a definovat způsob jejich implementace v souladu s trendy demografického vývoje na daném území a vzdělávací politikou ČR.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.